Meer verdichting ja, enkel hoogbouw neen

  BE   2 januari 2018 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw
Meer verdichting ja, enkel hoogbouw neen
Op 8 december jl. heeft VCB deelgenomen aan het debatfestival in Genk over de ruimtelijke ordening in het Limburg van morgen. Prominenten van divers pluimage – middenveld, overheden en onderzoekers - hebben er samen met de deelnemers hun licht laten schijnen over hoe te wonen in de toekomst. Marc Dillen wees op het risicovolle karakter van slogans en het belang van het erkennen van de complexiteit van een uitdaging. Voorbijgaan aan het feit dat niet alle Vlamingen dezelfde wensen hebben doet daarbij geen goed aan de haalbaarheid van een groots opgezette verschuiving van ruimtegebruik in Vlaanderen.

Meer verdichtingsprojecten zijn hoognodig. Daarover bestaat een brede consensus. Hoe dit in te vullen, kan op minder eensgezindheid rekenen. Om doelstellingen zoals stadsvernieuwing en verkerning te verwezenlijken lopen de meningen aanzienlijk uiteen. Met collectivisme en nationalisatie aan de ene kant van het spectrum, belang hechten aan de verwachtingen en de – veranderende – wensen van gezinnen aan de andere kant. Voornamelijk hoogbouw en co-housing worden momenteel naar voren geschoven als toekomstgerichte woonvormen, maar in Vlaanderen ziet het merendeel van de gezinnen idealiter meer in vrijstaande woningen. Bij voorkeur bovendien in buitengebied. One size fits all is dan ook ongeschikt om tegemoet te komen aan individuele wensen zoals ruimte, omgeving, akoestiek, energie-efficiëntie, comfort enz. lijkt een divers woonaanbod een noodzaak.

Uiteenlopende factoren dienen te worden afgewogen: een kwaliteitsvolle woonomgeving, betaalbaar wonen, minder stilstaan in het verkeer, bescherming van het eigendomsrecht, een beter leefmilieu, een draagvlak bij gezinnen en ondernemingen enz. Meer reglementering is uit den boze. Dat heeft het debacle met het Eurostadion onlangs nogmaals in de verf gezet.

Lees het complete artikel...

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo