Wie heeft oog voor woonwensen in Vlaanderen?

  BE   30 november 2017 Bron: Confederatie Bouw
Wie heeft oog voor woonwensen in Vlaanderen?
Impressie de Nieuwe Dokken
Uit een recente enquête van Het Laatste Nieuws en Livios blijkt dat de meerderheid van de Vlamingen met (ver)bouwplannen, een vrijstaande woning in buitengebied ambiëren. Het merendeel van degene die de keuze maken voor een flat, doet dit vooral uit pragmatische overwegingen als opstap naar hun ideale woonwens: een vrijstaande woning. De wensen van kandidaat-(ver)bouwers en de BRV-plannen van de Vlaamse regering lijken momenteel weinig verenigbaar.

Een betere luchtkwaliteit, minder energieverbruik en minder stilstaan in het verkeer. Dat zijn belangrijke doelstellingen die ook het beleidsplan ruimte Vlaanderen nastreeft. Een complete ommezwaai in ruimtelijke ordening lijkt evenwel een werk van lange adem, terwijl de publieke opinie nu oplossingen verwacht. Verdichtingsprojecten en verdere stadsvernieuwing zijn noodzakelijk om toekomstige gezinnen te huisvesten, maar het ritme van de afgeleverde projecten is een bepalende factor. De bouwsector denkt en werkt mee aan nieuwigheden en technologische innovaties om de woonwensen van eenieder op een milieuvriendelijke manier in te vullen. Het is immers van belang een BRV richting 2050 in te vullen met inbegrip van aankomende innovaties en trends die zich nog zullen versterken. Voor de hand liggende voorbeelden zijn hernieuwbare energietechnieken, alternatieve mobiliteit en andere werkmethoden om woon-werkverkeer te verminderen.

Lees verder...

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo