Energiezuinige woningen leiden tot lager risico op portefeuille van banken

  BE   22 november 2017 Bron: Confederatie Bouw
Energiezuinige woningen leiden tot lager risico op portefeuille van banken
De Nationale Bank vraagt nu dat de banken meer reserves opzij zetten. Hoe groter de risico’s van hun kredietportefeuille, hoe meer reserves de banken moeten aanhouden. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ziet hierin een kans om nieuwbouw en renovatie te bevorderen. Laat het kredietrisico afhangen van hoeveel energiezuinige woningen banken in portefeuille hebben. Gaat het om een nieuwe woning of om een woning die recent werd gerenoveerd, dan zou die een lagere risicobeoordeling moeten krijgen.

De VCB vraagt al langer een kredietbeleid dat een onderscheid maakt tussen kredieten die alleen dienen voor de aankoop van een bestaande woning, en kredieten voor de renovatie van een woning of voor een nieuwe woning. Er bestaat immers een essentieel verschil tussen kredieten voor de aankoop van een bestaande woning, en kredieten voor de renovatie en de nieuwbouw van woningen.

Enkel deze laatste kredieten doen de kwaliteit van het woningbestand stijgen. Daardoor ontstaat een gunstigere verhouding tussen de waarde van de woning en de hypothecaire schuld. Kredieten die ervoor zorgen dat gezinnen na de aankoop van een woning een budget overhouden voor een renovatie, hebben een positief effect op de kwaliteit van het woonkrediet. Ook de terugbetalingscapaciteit van de gezinnen zal na een renovatie verbeteren. Vaak gaat de energiefactuur dankzij de uitgevoerde renovatiewerken drastisch lager liggen. Lage-energiewoningen zullen ook minder gevoelig zijn voor de toekomstige stijgingen van de energieprijzen.

De VCB levert daartoe alvast een bijdrage met de ReCalculator, in samenwerking met het WTCB. Deze gratis tool berekent de reële energiebesparing van een renovatie. Ook op Europees vlak wordt binnen het project EeMaP nagedacht over een afstemming van de hypothecaire kredieten op het energieverbruik.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo