Brengt 2018 meer duidelijkheid in BRV-plannen?

  BE   21 november 2017 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw
Brengt 2018 meer duidelijkheid in BRV-plannen?
Een jaar geleden heeft de Vlaamse regering uitgepakt met haar witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Intussen zijn tal van mogelijke maatregelen de revue gepasseerd om de voorziene ruimte voor wonen en werken in te perken. De Vlaamse regering heeft hierbij de vlucht vooruit gekozen zonder voorlopig gedegen simulaties, analyse of concrete consultatie op lokaal niveau ter harte te nemen. Lokale overheden kennen nochtans knelpunten en opportuniteiten op het terrein.

Wachten op Ďkansenkaartení en de rol van gemeenten

Het BRV schuift de knooppuntwaardes van gemeenten naar voren om ontwikkelingskansen van een locatie te beoordelen. In dit stadium wordt hierbij enkel verwezen naar de synthesekaart uit een studie van VITO opgesteld in 2016. Uit die kaart blijkt dat 65 % van Vlaanderen laag scoort vanwege geen of een beperkte aansluiting op collectieve vervoerspunten Ė zoals het 19de eeuwse spoorwegennetwerk Ė of het gebrek aan allerhande voorzieningen zoals onderwijs, zorg, tewerkstelling enz. Hamvraag is in hoeverre die knooppuntwaardes bepalend zijn voor de beperking van voorziene ruimte voor wonen of om zelfs over te gaan tot het Ďuitdovení van bestaande (geÔsoleerde) bebouwing? Dat blijft voorlopig koffiedik kijken. Minister Schauvliege van haar kant stelt Ďkansenkaartení op maat van een lokale situatie in het vooruitzicht om verdere ruimtelijke ontwikkeling vorm te geven. De VITO-kaart wil zij daartoe aanvullen met niet nader genoemde criteria. Daarnaast lijken kostprijsberekeningen voor gezinnen, bedrijven en overheden inderdaad boodnodig. Het bewust inperken van voorziene ruimte voor wonen zonder een versnelde verdichtingsoperatie leidt immers tot exponentiŽle vastgoedprijzen.

Lees verder...

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo