Bouwgrond enkel voor de happy few?

  BE   25 september 2017 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw 2 659 keer gelezen
Bouwgrond enkel voor de happy few?
De plannen van de Vlaamse regering in het beleidsplan ruimte Vlaanderen (BRV) sturen aan op minder beschikbare gronden voor de ontwikkeling van wonen of werken. Niettegenstaande bijv. de ruimte voor wonen sinds jaar en dag afgebakend is tot 16,5 % van Vlaanderen. Een percentage dat sindsdien niet overschreden kan worden. De maatregelen die onlangs op de regeringstafel verschenen, geven duidelijk de beleidsintentie aan om de schaarste van bouwgronden in de hand te werken. Daarmee toont de Vlaamse regering zich een volleerd leerling van Harold Hotelling, Amerikaans wiskundige van begin 20ste eeuw. Deze statisticus stelt uiteraard vast dat schaarste van een eindige grondstof leidt tot stijgende prijzen, maar hij geeft vooral aan dat het bewust verder beperken van die reeds slinkende grondstof aanzet tot prijsstijgingen die elkaar steeds sterker opvolgen. De vraag rijst dan ook of de Vlaamse regering inzet op bouwgrond voor de happy few in de nabije toekomst ?

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) beoogt een daling van het ruimtebeslag (in ha/dag) van 6ha/dag in 2016 naar 3ha/dag in 2025 en 0ha/dag in 2040 (blauwe lijn). Dat vertraagd ritme in ruimbeslag betekent dat nog een kleine 25 000ha kan ingenomen worden voor werken of wonen. Vandaag is evenwel juridisch voorzien dat er nog 78.000 ha kan ingezet worden. Dat houdt bijgevolg in dat het BRV voorziet om 50 000ha niet meer te ontwikkelen. Een fikse daling (blauwe pijlen) dus van de voorraad ontwikkelbare gronden (oranje lijn).

Bouwgrond enkel voor de happy few

Lees het volledige bericht hier
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo