VCB raadt aan bouwplannen niet uit te stellen

  BE   16 februari 2017 Bron: Confederatie Bouw
VCB raadt aan bouwplannen niet uit te stellen
Wie nog dit jaar een bouwproject wil opstarten, kan voorlopig rekenen op een aantal meevallers. De hypothecaire rente ligt momenteel nog altijd bijzonder laag. De bouwkosten stijgen minder snel dan de inflatie. Bovendien daalt volgend jaar het maximale E-peil voor nieuwbouw van 50 naar 40, vermindert de premie voor de na-isolatie van bestaande woningen en zullen banken meer eigen inbreng vragen. De VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) raadt dan ook iedereen met bouwplannen aan ze nog dit jaar uit te voeren.

Een eerste belangrijke meevaller voor wie wil bouwen of verbouwen, is de historisch lage rente. Ook in de eerste maanden van 2017 is de rente laag gebleven. Volgens de laatste cijfers van de Nationale Bank schommelt de hypothecaire rente de laatste maanden rond 2%. Bouwers en verbouwers doen er best aan niet te lang te wachten om een lening aan te gaan. Er zijn al verschillende signalen dat de hypothecaire rente verder zou kunnen stijgen. Zo is de rente op de langlopende overheidsobligaties (OLO) opnieuw aan het stijgen sinds oktober. In het algemeen is een stijging van de OLO de voorbode van een toename van de hypothecaire rente.

Een tweede grote meevaller is de beperkte toename van de bouwkosten. Tussen november 2015 en november 2016 steeg de bouwkost met gemiddeld 1,3%. Dit is een stuk lager dan de inflatie van 1,8% in dezelfde periode. De forse onderlinge concurrentie in de sector zet de bouwbedrijven ertoe aan almaar efficiŽntere en dus ook meer kostenbesparende productiemethoden te zoeken. Ook de gunstige evolutie van de bouwgrondstofprijzen heeft ertoe bijgedragen dat de bouwkosten slechts in beperkte mate zijn gaan stijgen.

Wie de spouwmuur van een bestaande woning wil laten isoleren, houdt er best rekening mee dat de premie hiervoor vanaf 2018 zal dalen van 6 tot 5 euro per m≤. In de toekomst zullen premies voor afzonderlijke ingrepen verminderen en de steun voor grondige renovaties toenemen. Zo is vanaf dit jaar de BENO-pass premie in voege getreden. Die richt zich met name op totaalrenovaties. De BENO-pass premie geeft een bijkomend voordeel voor wie verschillende energetische ingrepen laat uitvoeren. De extra premie kan oplopen tot 4.750 euro bovenop de premies die voor afzonderlijke ingrepen bestaan.

Voorts blijft de maximale E-peileis voor nieuwe woningen in 2017 op E-50 gehandhaafd. Vanaf 2018 wordt de eis strenger en mag een nieuwbouwwoning maximaal een E40-peil hebben. Volgens een studie in opdracht van het Vlaams Energieagentschap kost een verlaging van het E-peil bij nieuwbouw van E-50 naar E-40 gemiddeld bijna 6.000 euro extra. Dat is vooral belangrijk voor wie het financieel niet zo gemakkelijk heeft om een nieuwe woning te verwerven.

Bovendien heeft de Nationale Bank de banken recentelijk ertoe opgeroepen om strengere voorwaarden op te leggen wanneer ze een woonlening toekennen. Zo wil de Nationale Bank dat de klanten minimaal 20% eigen inbreng op tafel kunnen leggen. Een lagere eigen inbreng onderhandelen zal in de toekomst almaar moeilijker worden.

Evolutie van hypothecair krediet en van OLO (lineaire obligatie)
Evolutie van hypothecair krediet en van OLO (lineaire obligatie)

Evolutie van bouwkosten (op basis van Abex-index) en van inflatie
Evolutie van bouwkosten (op basis van Abex-index) en van inflatie

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo