Zonder schaderegeling is BRV onhaalbaar

  BE   9 november 2017 Bron: Confederatie Bouw
Zonder schaderegeling is BRV onhaalbaar
Foto: VCB
Rechtszekerheid essentieel voor Vlaamse gezinnen en ondernemingen. Sinds eind 2016 is gebleken dat de Vlaamse regering nog heel wat terrein te effenen heeft om het beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) om te zetten in haalbare beleidsopties. Onduidelijkheid over voorziene percelen voor wonen en bedrijventerreinen in de toekomst blijft groot. Het zal nochtans niet verbazen dat eigendomsrechten en rechtszekerheid prioritair zijn voor de gezinnen en ondernemingen in Vlaanderen.

Eerst schaderegeling uitwerken, vervolgens beleidsdaden

Het schrappen van braakliggende terreinen die vandaag bestemd zijn voor woon- of bedrijfsprojecten, gaat lijnrecht in tegen de eigendomsrechten van de Vlaamse gezinnen en ondernemingen. Een gedegen, billijke vergoeding - met name 100 % terugbetaling van de venale of reŽle marktwaarde - is het absolute minimum om de rechtszekerheid van de eigenaars te vrijwaren. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zet dan ook in op een gedegen aanpassing van het instrumentendecreet dat dergelijke schaderegelingen dicteert. Wij houden er aan elke aanpassing onder de loep te nemen om rechtszekerheid te garanderen en lacunes te vermijden. Immers, een compensatieregeling is slechts mogelijk na een definitieve wijziging van een perceel in het bestemmingsplan. Zolang dit niet het geval is, ziet men aan de ene kant niet haar of zijn vergunningsaanvraag goedgekeurd, en kan men aan de andere kant geen beroep doen op een schadevergoeding. De overheid moet dan ook vermijden dat eigenaars van percelen - vandaag voorzien voor een bouwproject - lange wachttijden tegemoet gaan vooraleer duidelijkheid en bijgevolg een billijke schadevergoeding in het verschiet liggen. Het dossier van gezinnen of ondernemingen ellenlang in het luchtledige laten bengelen - tussen definitieve wijziging in het bestemmingsplan enerzijds en een niet goed te keuren vergunningsaanvraag anderzijds - is uiteraard helemaal uit den boze.

Lees hier het complete artikel

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo