Gezonde, slimme locaties?

  BE   12 september 2017 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw 1 370 keer gelezen
Gezonde, slimme locaties?
Greenpeace heeft het begin van het nieuwe schooljaar aangegrepen om te beklemtonen dat in Vlaanderen niet het minst kinderen lijden onder de luchtvervuiling. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gezinnen in Vlaanderen dit in overweging nemen bij de keuze van een woonplaats. Uit de enquête van Livios en Het Laatste Nieuws bij 1.500 Vlamingen, blijkt dat de meerderheid buitengebied verkiest terwijl slechts 14 % aangeeft in een stad te willen wonen. De Vlaamse regering doet er goed aan dit tekort aan draagvlak mee te nemen in de uitwerking van haar beleidsplan ruimte Vlaanderen. Gezondere lucht in stedelijke kernen zijn hoognodig om gezinnen aan te trekken.

De locaties die vandaag in het beleidsplan ruimte Vlaanderen de stempel 'slim' meekrijgen vallen grosso modo samen met de Vlaamse ruit tussen Gent, Antwerpen en Brussel en een reeks locaties die verbonden zijn aan collectieve vervoersknooppunten. VCB heeft die knooppunten aangeduid op een kaart met fijn stofconcentraties in Vlaanderen. Het zal niet verbazen dat de plaatsen met de hoogste concentraties van fijn stof momenteel als 'slim' gecatalogeerd staan. Het lijkt evenwel opportuun om gezondheid, groen en stilte een belangrijke component toe te kennen om al dan niet verder te investeren in voorzieningen en infrastructuur in een regio met stijgende bevolking.

Lees de volledige VCB blog hier
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo