Gezinnen niet buitensporig laten opdraaien voor verharding van Vlaanderen

  BE   4 september 2017 Bron: Confederatie Bouw
Gezinnen niet buitensporig laten opdraaien voor verharding van Vlaanderen
Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is 14 % van Vlaanderen verhard. Hoewel woningen en flats slechts de helft van die verharding voor hun rekening nemen, beperken de beleidsintenties van de Vlaamse regering in het BRV zich grotendeels tot het wonen van de gezinnen in Vlaanderen. Nochtans nemen kantoorgebouwen; industrieterreinen; infrastructuur & wegen; parkings; windmolenparken; serres enz. de resterende 7 % voor hun rekening. Overwegend ruimtegebruik voor openbare doeleinden. Dit luik vormt momenteel een aanzienlijke lacune in de beleidsopties die op tafel liggen. De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt dan ook dat bij de uitwerking van het BRV de betrokken actoren aan tafel zitten om een realistisch en proportioneel beleid te voeren. Bovendien lijken investeringen in waterbeheersing en -zuivering hoogdringend.

Verwerking afvalwater, werk aan de winkel

‘Groen in de bouw’ is al lang geen niche meer in de sector maar is uitgegroeid tot een must voor de leefbaarheid van wijken, bedrijfsomgeving en kwaliteitsvolle stadsvernieuwing in globo. Niet het minst waterbeheersing is daarbij in onze contreien een blijvend aandachtspunt. In om en bij de 20 % van Vlaanderen het afvalwater ongezuiverd in de natuur. Dat betekent dat de verwerking van afvalwater in tal van gemeenten nog steeds een niet te onderschatten pijnpunt is en in elke gemeente meer of minder woonwijken hiervan verstoken blijven. Investeringen in zulke infrastructuurwerken moeten uiteraard prioritair besteedt worden in deze bestaande bebouwing. Niet het minst vanwege de Europese doelstellingen die de Vlaamse overheden dienen te behalen.

zuiveringsgraden

Lees het volledige blog bericht van het VCB

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo