Maximaal 7% verhard door wonen

  BE   12 juli 2017 Bron: Confederatie Bouw
Maximaal 7% verhard door wonen
Dit najaar staat er in het Vlaams Parlement een hoorzitting gepland rond de krijtlijnen van het ruimtegebruik in Vlaanderen. Sinds de lancering van het beleidsplan ruimte Vlaanderen eind 2016 is er al heel wat deining geweest. Kerncijfers zoals de prognose van ruimtegebruik tegen 2050 werden teruggetrokken, afgeleide beleidsdaden zoals de boskaart werden van tafel geveegd. Om het BRV te valoriseren is het dan ook van het grootste belang dat er bij die hoorzitting unanimiteit heerst over het kader dat wordt voorgelegd. De Vlaamse Confederatie Bouw wil daarom snel duidelijkheid scheppen over de impact van wonen op het ruimtegebruik in Vlaanderen. Immers, al geruime tijd krijgen Vlamingen het beeld voorgeschoteld als ware Vlaanderen een volgebouwde regio die op complete verharding afstevent.

Het begrip 'ruimtebeslag' duikt nu al enige tijd op in allerhande media. Volgens het BRV zou de teller op bijna 33 % staan. Hoewel in debatten de focus snel op wonen komt te liggen, behelst dit percentage grotendeels tuinen, parken, sportterreinen, recreatiedomeinen en zelfs weiden met paarden. Aangezien dit begrip eerder een amalgaam is van de meest uiteenlopende bestemmingen en bijgevolg de afgelopen maanden nogal wat verwarring heeft veroorzaakt, doen we er goed aan dit najaar het debat eerder over verharding te hebben. Hierbij gaat het om een eenduidige insteek : alle gebouwen, wegen, infrastructuur, parkings, windmolenparken enz. tot serres toe.

“Het beleidsplan ruimte Vlaanderen kent 14 % van de oppervlakte in Vlaanderen toe aan verharding. Volgens een recente VCB-analyse nemen woningen en flats minder dan de helft in van de verharde oppervlakte. Bovendien rest er nog slechts 10.000 ha braakliggend woongebied of 0,5 % van Vlaanderen om de 550.000 gezinnen te huisvesten die er tegen 2050 zullen zijn bijgekomen”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

14% verharding in Vlaanderen - grafiek

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo