Hoe houden we onze voeten droog?

17 december 2015 Bron: ArtStone
Herfst. Nattere periodes doen volop hun intrede. Volgens het MIRA klimaatrapport 2015 zullen die nattere periodes veelvuldiger worden. In Vlaanderen zullen we de klimaatverandering merken door meer wateroverlast en overstromingen. De vraag “Hoe houden we onze voeten droog en zorgen we in de toekomst voor optimale grondwatervoorraad?” wordt steeds actueler.

Het beleid legt nieuwe richtlijnen op wat betreft waterinfiltratie en -buffering. “Die richtlijnen kunnen perfect toegepast worden, zonder afbreuk te doen aan het esthetische” vertelt Ann De Schutter, zaakvoerster van ArtStone. “Wij bieden creatieve oplossingen met verharding. Tegels en klinkers hebben een dubbele functie, ze verharden en infiltreren. We ontwikkelden daarnaast het Fluvio® bufferblok. Een betonnen blokje te plaatsen onder de oppervlakte waarmee het regenwater ter plekke infiltreert en tijdelijk gebufferd wordt, zonder dat dit zichtbaar is aan de oppervlakte.”

Wat is de huidige situatie met water dat op daken, parkings of andere verharding valt?

Water dat op daken, parkings of op andere verharding neerkomt, wordt nu (of werd) via het oppervlak afgewaterd en geleid naar de grachten en rivieren. Bufferbekkens, onrechtstreekse riolering, kolken en pompen verzamelen en lozen dit met mogelijk wateroverlast tot gevolg.

Nieuwe maatregel.

Volgens de nieuwe maatregel moet het water blijven waar het neerkomt. Het Fluvio® bufferblok is een betonnen, ecologisch systeem wat ervoor zorgt dat het teveel aan water ter plaatse tijdelijk gebufferd wordt tot op het moment dat het waterpeil gezakt is en kan afgevoerd worden. Het water bereikt pas de grachten langs een noodoverloop wanneer de grond volledig verzadigd is. In de holtes van het bufferblok blijft het water ‘wachten’ en wordt het pas afgevoerd als daar ruimte voor is. Dit heeft ook zijn direct effect op grondwater dat voldoende op peil moet blijven.

Het regenwater wordt zo maximaal ter plaatse gehouden en vangt het resterende oppervlakte water van de verharding of dak rechtstreeks onder de terrasvloer of oprit op. De hoeveelheid m² van de buffer-blokjes kan minimaal worden gehouden. Een blok buffert 80 lt/ m² verharding, waar de verplichting 25 lt/m² bedraagt.

Eigenschappen Fluvio

Fluvio Bufferblok is een uniek product dat zich eenvoudig laat plaatsen en in te zetten is als infiltratieraster. Het wordt geplaatst in de fundering en heeft als voordeel dat het:

Fluvio Bufferblok van ArtStone

 • bruikbaar is bij hoge grondwaterspiegel en leemachtige gronden met beperking van grondwerk, riolering en pompen
 • een betonnen horizontaal, waterpas netwerk creëert , hoog in de fundering
 • voldoet aan vereiste oppervlakte spreiding > 4 m2/100m2 verharding
 • een hoge druksterkte biedt
 • 80 lt/m2 buffert > 25 lt/m2 volgens de verordening hemelwater
 • het restwater en het dakwater mee wordt opgevangen
 • zich door zijn kleine, handige vorm perfect leent voor de verhardingsfundering voor particuliere, industriële en openbare toepassingen: opritten, terrassen, pleinen, parkings op industrie- of winkel-terreinen, pechstroken, fietspaden, enz


Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo