BRV heeft nood aan bijgewerkte mobiliteitsvisie

  BE   8 september 2017 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw 983 keer gelezen
BRV heeft nood aan bijgewerkte mobiliteitsvisie
Foto: VCB
Ruimtelijke ordening in de volgende decennia ophangen aan het huidige mobiliteitspatroon, schiet zijn doel voorbij. Als voortrekker van compact bouwen en kwaliteitsvolle stadsvernieuwing zet de bouwsector al geruime tijd hoog in op verdichting en verkerning. De plannen van de regering hieromtrent blijken evenwel te eng, niet het minst vanwege de uiteenlopende knooppuntwaardes die steden en gemeenten toegekend krijgen. In de praktijk komt dit overeen met de aanwezigheid van 19de eeuwse spoorweginfrastructuur. Ook ziet de Vlaamse overheid vooral heil in verdichting rond welbepaalde treinstations, terwijl elders nu al ruimte bestemd voor wonen wordt beknot. Haalbaarheidsstudies, kostprijsberekeningen voor gezinnen & overheden, oog voor innovaties in mobiliteit en woon-werkverkeer, aandacht voor betaalbaar wonen enz. blijven evenwel uit. Wanneer zal het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen die inhaalbeweging maken (BRV) ?

Veralgemening uit 2002 bepaalt beleid 2050

De belangrijke drijfveren van de voorziene omslag in ruimtelijke ordening zijn onder meer het optimaliseren van mobiliteit en de ecologische voetafdruk. Premisse is een inschatting van het aantal afgelegde kilometers van diegene die in steden wonen enerzijds, en diegene die in buitengebied wonen anderzijds. Het gaat hierbij om een eenzijdige veralgemening van mobiliteitsgedrag opgemaakt in 2002 die bovendien enkel fossiele brandstoffen in rekening brengt. Dit als enige basis voor een toekomstvisie, inclusief beleidskader, richting 2050. Innovaties zoals elektrische wagens en fietsen, lokale hubs van ondernemingen, inburgering van thuiswerk, en het versterken van de trend om eerder werkplekken dan wooneenheden een plaats te bieden aan stations, moeten daarom dringend in rekening worden gebracht.

Lees hier het volledige blog bericht
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo