Verbouwen

Vastgoedprijzen tasten renovatiebudget van gezinnen aanzienlijk aan

Vastgoedprijzen tasten renovatiebudget van gezinnen aanzienlijk aan
Terwijl het totaal aantal hypothecaire kredieten licht is gestegen in de eerste jaarhelft van 2017, is het aantal kredieten specifiek voor renovatie met meer dan 7 % afgenomen. Dit in vergelijking met dezelfde periode in 2016. De evolutie in afgeleverde vergunningen voor ingrijpende renovaties geeft eenzelfde trend weer. In Oost-Vlaanderen is de daling met 10 % sterker dan voor heel Vlaanderen. Die tendens is nefast voor de renovatiedoelstelling van de Vlaamse regering: 2,65 miljoen te renoveren of te vervangen woningen tegen 2050. Om dat te halen moet nu het aantal vergunde renovaties worden opgetrokken naar 70.000 per jaar, in tegenstelling tot het huidige aantal van om en bij de 16.000. Hoewel (ver)bouwen de laatste jaren niet duurder is geworden, wringt het schoentje bij de betaalbaarheid van te renoveren woningen. Dit vanwege de stijgende vastgoedprijzen die wegen op het renovatiebudget van de gezinnen. In de aanloop naar de Bisbeurs vanaf 7 oktober, beklemtoont de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) het belang van een inhaalbeweging voor ingrijpende renovaties voor een verbeterd wooncomfort, een lagere energiefactuur en een verminderde CO2-uitstoot.

Download hier uw gratis toegangsticket voor BIS 2024

Bouw & Wonen biedt u gratis kaarten aan voor BIS 2024! U kunt tot maximaal 2 kaarten downloaden die geldig zijn op alle dagen van BIS 2023 behalve op zondag. BIS 2024 vindt plaats van 5 tot en met 13 oktober.

Klik hier om uw gratis tickets online te downloaden

Grafiek evolutie renovatievergunningen van januari 2014 tot en met mei 2017

Grafiek evolutie renovatievergunningen

Stijgende vastgoedprijzen & stabiele bouwkosten

De grootste struikelblok voor renovatie vandaag is de betaalbaarheid. Vastgoedprijzen blijven stijgen waardoor het beschikbare budget voor een hoognodige renovatie slinkt. Zo is de gemiddelde aankoopprijs van gewone woonhuizen, villa’s en appartementen in Vlaanderen sinds 2000 respectievelijk met 149.000, 111.000 en 138.000 euro gestegen.

Stijgende vastgoedprijzen & stabiele bouwkosten

Het gaat om een stijging van de aankoopprijs sinds 2000 van 176 % voor gewone woonhuizen, 149 % voor appartementen en 41 % voor villa’s, terwijl bouwen zelf niet duurder is geworden. De bouwkostenindex Abex is stabiel gebleven en volgt op langere termijn getrouw de lage inflatie. Dat betekent dat de kosten van bouwmaterialen en lonen in reële termen niet duurder zijn geworden.

Evolutie van inflatie, bouwkostenindex Abex en prijzen woonhuizen

Evolutie van inflatie, bouwkostenindex abex en prijzen woonhuizen

Het beschikbare budget is allesbepalend om in één beweging grondig te renoveren of een weloverwogen stappenplan te hanteren. De woningpas die de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt kan hierbij soelaas bieden. Wie kiest voor een gefaseerde renovatie krijgt dankzij die woningpas met aangepast stappenplan zekerheid over een optimale uitvoering. Om zo onnodig dubbelwerk en bijgevolg onnodige investeringen te vermijden. Ook zal die woningpas de keuze tussen ingrijpende renovatie of vervangende nieuwbouw beter ondersteunen. Afhankelijk van de staat van de woning, is een renovatie soms duurder of kan het gewenste resultaat niet bereikt worden. Wie vandaag renoveert kan beroep doen op een resem ondersteunende maatregelen (energie- en renovatiepremies en energieleningen). Bovendien maakt een energiezuinige renovatie uw woning waardevast en bent u renteveranderingen of bijkomende verplichtingen voor.

Een verbeterde ecologische voetafdruk

Een energie-efficiënte verbouwing in combinatie met nieuwe technieken, zoals hernieuwbare energietoepassingen, kan een aanzienlijke impact hebben op de ecologische voetafdruk van de gezinnen in Vlaanderen. Zo kan de zelf opgewekte energie ook ingezet worden voor de mobiliteit van de bewoners die gebruik maken van een elektrische fiets of wagen. Vanaf 2035 worden er bovendien enkel nog nieuwe auto’s op waterstof of elektriciteit toegelaten.

Ook geothermie – verwarming door aardwarmte - biedt enorme mogelijkheden om het energieverbruik van een woning terug te dringen. Zo blijkt een villa met geothermie 2.000 kg CO2/jaar te besparen. Het equivalent van 20.000 km per jaar rijden met een klassieke wagen.

Ten slotte

De Vlaamse regering voorziet dat elke woning tegen 2050 voldoet aan een E-peil van 60 of een EPC-kengetal van 100 kWh/m²/jaar. Een ware herculesopdracht indien men het huidige renovatieritme in acht neemt. Het is daarom van belang dat de Vlaamse regering dit prioritair behandelt. Het gaat evenwel niet alleen om de nodige stimulansen voorzien, maar ook om tegenstellingen in het beleid te vermijden. Om de prijzen voor wonen niet extra op de spits te drijven, en de bijkomende kostprijs van renovatie behapbaar te houden, is het van belang dat het woonaanbod de stijgende vraag kan volgen. Bij de uitwerking van het beleidsplan ruimte Vlaanderen, doet de overheid er daarom goed aan niet ondoordacht ruimte voor wonen te schrappen maar ook tijdig voldoende alternatieven te voorzien. De gedegen ondersteuning van versnelde kwaliteitsvolle stadsvernieuwing of attractieve verdichtingsprojecten lijken een must.

De bouwsector van zijn kant ontwikkelt de meest uiteenlopende technologische innovaties om de woonwens van elke Vlaming te helpen verwezenlijken op een milieuvriendelijke manier. Ontdek dit alles vanaf 7 oktober op de BIS-beurs in Gent.

Ook interessant