Vastgoed

Er zijn koopjes te doen op de Vlaamse renovatiemarkt

Er zijn koopjes te doen op de Vlaamse renovatiemarkt
Er ligt een geweldige kans in de renovatiemarkt. Uit een analyse van Realo, CFP Green Buildings en ING België blijkt dat gezinnen die investeren in een energieverslindende woning op de lange termijn vaak een betere zaak doen dan degenen die een dure, energiezuinige woning kopen. Het financiële voordeel kan voor bepaalde woningen oplopen tot €57.000. De grootste winst zit vooral in het renoveren van de meest energieverslindende woningen naar een EPC-label D.

Renoveren van een EPC-label van D naar A blijft voordelig voor vrijstaande huizen en rijwoningen, maar het financiële voordeel wordt aanzienlijk kleiner. Voor appartementen kan een renovatie van label D naar A zelfs negatief uitpakken. De data en analyse die hieronder worden gebruikt, hebben specifiek betrekking op Vlaanderen, hoewel we een gelijkaardig effect kunnen verwachten in Wallonië en Brussel.

Geweldige kansen op de renovatiemarkt

Een analyse van Realo, CFP Green Buildings en ING toont aan dat kopers die een renovatiewoning kopen tegen de huidige marktprijzen en deze volledig energiezuinig renoveren, op de lange termijn een betere financiële zaak doen dan kopers die opteren voor een dure, energiezuinige woning.

Wouter Thierie, vastgoedeconoom van ING

Er ligt een geweldige kans in de renovatiemarkt. Ook huiseigenaren doen er verstandig aan om hun energieverslindende woning eerst zelf energetisch te renoveren vooraleer ze te verkopen


Realo, ING en CFP Green Buildings hebben verschillende databronnen gecombineerd, waaronder renovatiekosten, besparingen op de energiefactuur, steunmaatregelen van de overheid en de impact van een energierenovatie op de woningwaarde, om te zien of het financieel voordelig is om vandaag voor een renovatiewoning te kiezen of dat het beter is om voor een dure maar energiezuinige woning te gaan.

Ze hebben de inschatting gemaakt voor 3 woningtypes, een vrijstaande woning, een rijwoning en een appartement, allemaal met een EPC-label F die volledig gerenoveerd worden naar een EPC-label A.

Floor Rekers van CFP Green Buildings

Het voordeel loopt op tot gemiddeld €57.000 voor een rijwoning, €50.000 voor een vrijstaande woning en €12.000 voor een appartement


Dit zijn geactualiseerde bedragen. In de analyse werden alle toekomstige voordelen gecorrigeerd voor een gemiddeld jaarlijks inflatiepercentage van 2%.

Er zijn koopjes te doen op de Vlaamse renovatiemarkt

Grootste winst bij meest energieverslindende woningen

De grootste winst valt wel vooral te behalen bij het renoveren van label F naar D. Hoe beter je EPC-label, hoe minder aantrekkelijk het wordt om nog extra inspanningen te doen. Dat komt omdat de waarde van je woning minder snel stijgt naarmate je EPC-score al beter is. Bij woningen aan de onderkant van de markt heeft de EPC-score een grotere invloed op de prijs.

Wouter Thierie van ING

Momenteel wordt een D-label als de standaard beschouwd. Woningen met een lagere score, die dus onder de renovatieplicht vallen, worden vaak als minderwaardig beschouwd. Kopers verwachten een aanzienlijke prijskorting om de lagere energiescore te compenseren


Fabrice Luyckx van Realo

Voor energiezuinige huizen leidt een betere EPC-score nog steeds tot een hogere prijs, maar uit deze studie blijkt dat het verschil kleiner is


Uit de analyse blijkt ook dat het financieel voordeel groter is voor rijwoningen dan voor vrijstaande huizen.

Fabrice Luyckx van Realo

Bij rijwoningen heeft de EPC-score een grotere invloed op de woningwaarde dan bij vrijstaande woningen, vooral bij de hogere EPC-labels. Een mogelijke verklaring is dat rijwoningen voornamelijk in stedelijke gebieden staan, waar een kapitaalkrachtiger kooppubliek woont dat veel belang hecht aan een goede EPC-score


Een andere opvallende vaststelling is dat bij appartementen het rendement zelfs negatief kan worden als je renoveert van EPC-label D naar A.

Wouter Thierie van ING

Veel appartementen worden gekocht door investeerders met het oog op verhuur. Een beter EPC-label vertaalt zich niet altijd in een veel hogere huurprijs. Huurders wonen vaak slechts tijdelijk in het appartement waardoor ze minder bereid zijn een hogere huur te betalen voor een beter EPC-label. Dit weegt om hun rendement, waardoor investeerders ook minder bereid zijn extra te betalen voor een beter EPC-label


Floor Rekers van CFP Green Buildings

Daarnaast kan je bij appartementen je energiefactuur vooral verlagen door het vervangen van ramen en isoleren van de buitenmuren. Na deze stappen wordt het echter steeds moeilijker om je energiefactuur verder te verlagen. Bovendien is de totale kostprijs en de complexiteit van een volledige energetische renovatie tot label A bij appartementen relatief hoog


Waarom je toch best doorgaat met renoveren tot EPC-label A

Aangezien de grootste winst te rapen valt bij een renovatie tot label D, stop je dan best met renoveren zodra label D is bereikt? Toch niet, menen de auteurs. De komende jaren komt er veel strengere regelgeving op ons af. Op dit moment bepaalt de renovatieplicht dat je minimaal moet renoveren tot label D, maar deze lat zal steeds hoger worden gelegd.

Fabrice Luyckx van Realo

De prijskloof tussen energieverslindende woningen en energiezuinige woningen is in 2023 verder vergroot. De renovatieplicht heeft een duidelijke impact op de vraagzijde van de markt. Terwijl de vastgoedprijzen van energieverslindende woningen zijn gedaald, zijn de prijzen van energiezuinige woningen met een A/B label verder gestegen. Door de aankomende strengere regelgeving zal het prijsverschil tussen woningen met een A-label en die met lagere labels de komende jaren wellicht steeds groter worden.


Floor Rekers van CFP Green Buildings

Dit zal cruciaal zijn om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren. Tegen 2050 moet ons hele woningbestand energieneutraal zijn. Om dit te realiseren zal het renovatietempo de komende jaren flink moeten stijgen

Ook interessant