Verbouwen

Vlaanderen maakt 1 miljard vrij voor renovatie

Vlaanderen maakt 1 miljard vrij voor renovatie
De Vlaamse regering geeft tijdens deze legislatuur nog 1 miljard uit aan renovatieleningen en -premies. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is verheugd met de gerichte ondersteuning die de Vlaamse regering geeft aan de energetische renovatie. Deze houdt zowel een belangrijke administratieve vereenvoudiging in, zoals het eengemaakt aanvraagloket MijnVerbouwPremie, als een geheel pakket aan gerichte en coherente maatregelen. “De energetische renovatie die leidt tot een E-peil van minstens D binnen de vijf jaar na overdracht van een woning betekent een efficiënte ondersteuning van de renovatiemarkt”, weet Marc Dillen, Directeur-generaal van de VCB.

De sector verwacht dat deze combinatie van maatregelen geleidelijk aan tot een sterke stijging van de energetische renovatie-activiteit zal leiden, en dat de capaciteit daardoor ook geleidelijk kan worden opgebouwd. Dat is ook nodig: om alle woningen volgens de standaard van 2050 te renoveren, moet het renovatieritme verdrievoudigd worden in Vlaanderen.

Verplicht renoveren bij overdracht

De VCB verwacht veel van de maatregel dat vanaf volgend jaar de nieuwe eigenaar binnen de vijf jaar zijn woning energetisch zal moeten renoveren tot niveau D. De toename van de energetische renovatie-activiteit zal daardoor substantieel toenemen, maar dat zal geleidelijk aan gebeuren naarmate er overdrachten zijn van woningen en naarmate de periode van vijf jaar zal verstrijken. “We verwachten wel dat de meeste gezinnen geen vijf jaar zullen wachten om hun aangekochte woning energetisch te renoveren, aldus Marc Dillen.

Bouwbedrijven moeten draagwijdte kennen

De administratieve vereenvoudiging bij het aanvragen van premies, het eengemaakt aanvraagloket voor alle premies, zal volgens de VCB ook een schot in de roos zijn. De Vlaamse bouwfederatie zal dit systeem ook bij de bouwbedrijven bekend maken, en samen met hun een monitoring doen van de snelheid waarmee de particulieren hierop zullen inspelen. “Ook over alle andere aspecten van het Vlaams renovatiebeleid, dat terecht ambitieus is, zullen we onze leden informeren, zodat zij onder meer de draagwijdte kennen van de voorziene premies”, zegt de Directeur-generaal van de VCB.

Ook interessant