Energie

Energiedelen voortaan eenvoudig toegankelijk voor lokale besturen, scholen en ziekenhuizen

Energiedelen voortaan eenvoudig toegankelijk voor lokale besturen, scholen en ziekenhuizen
Belfius Bank slaat de handen in elkaar met de Belgische scale-up WeSmart, expert in het beheer van energiedelen. Dit partnerschap brengt een differentiërende en innovatieve oplossing op de Belgische markt om lokale overheden, ziekenhuizen, scholen, universiteiten enz. te begeleiden bij de oprichting van energiegemeenschappen en de organisatie van energiedelen. Het doel: het verbruik van zelf opgewekte hernieuwbare energie maximaliseren binnen de energiegemeenschap of hun eigen patrimonium. Belfius breidt zo haar dienstenaanbod op het vlak van efficiënte bouw en renovatie uit met een allesomvattende, innovatieve oplossing voor energiedelen: van haalbaarheidsstudie tot het project beheer en de financiering.

Deze nieuwe dienstverlening in samenwerking met WeSmart wordt vandaag vrijdag 19 april 2024 voorgesteld. Ze is bestemd voor instellingen uit de publieke en sociale sector zoals gemeenten, provincies, ziekenhuizen, woonzorgcentra, (hoge)scholen en universiteiten.

Belfius en WeSmart zijn overtuigd van de voortrekkersrol die deze organisaties spelen bij de bouw en renovatie van duurzame gebouwen, maar ook bij de productie en het gemeenschappelijk lokaal verbruik van hernieuwbare energie, meer bepaald via energiegemeenschappen met andere private of publieke consumenten. Door deze initiatieven aan te moedigen, willen Belfius en WeSmart lokale sleutelspelers helpen om hun CO2-uitstoot en energieafhankelijkheid te verminderen en tegelijkertijd het verbruik van hun zelf opgewekte energie te maximaliseren.

Een all-in oplossing

Het doel is om energiedelen zo eenvoudig mogelijk te maken door een all-in dienstverlening aan te bieden met begeleiding van a tot z, van haalbaarheidsstudie (hernieuwbaar energieproductiepotentieel van gebouwen, eventuele beperkingen, rentabiliteitsraming van het project, geschatte CO2-vermindering, ….) tot praktische implementatie op het terrein (conceptualisering van de vorm van energiedelen, bouw en oplevering van de infrastructuur voor de energieproductie, complete administratieve verwerking, juridische ondersteuning enz.) met financiering op maat die rekening houdt met mogelijke subsidies. En niet te vergeten: het dagelijks beheer en aansturing verloopt via een digitaal platform dat nieuwe deelnemers kan verwelkomen, de energieproductie en het verbruik in real time kan monitoren en controleren en de facturatie vergemakkelijkt.

Dirk Gyselinck, Executive Director Wealth, Enterprises & Public bij Belfius Bank: "Lokale overheden en diverse instellingen uit de sociale sector hebben een cruciale rol in de energietransitie. Vaak bezitten ze meerdere gebouwen met een aanzienlijke capaciteit voor de installatie van hernieuwbare energieproductie. Denk aan scholen, gemeentelijke gebouwen, sportzalen, ziekenhuizen enzovoort. Maar het blijft een uitdaging om financiering te verkrijgen, de werkzaamheden voor de installatie en opslag van de energieproductie uit te voere en het energiedelen concreet te organiseren. En hier komt Belfius in beeld: niet alleen door projectfinanciering, maar ook door volledige projectcoördinatie voor klanten die dat wensen.

Dankzij onze samenwerking met WeSmart kan opgewekte hernieuwbare energie voortaan efficiënt worden gedeeld, niet alleen tussen openbare gebouwen met uiteenlopende energieverbruiksprofielen (een school kan bv. een woonzorgcentrum van groene elektriciteit voorzien na 16 uur en tijdens de weekends), maar ook met ondernemingen (binnen de limieten van de geïnstalleerde energieproductiecapaciteit), alsook met eventuele particulieren. Dit versterkt de rentabiliteit van deze projecten en verhoogt de energie-onafhankelijkheid van de klant en dit tegen een vaste productiekost. Deze nieuwe dienstverlening sluit perfect aan bij onze ESG-doelstellingen en onze ambitie om de energietransitie concreet te ondersteunen en de hele Belgische samenleving vooruit te helpen."


François Bordes, Founder & CEO van WeSmart: "We zijn enthousiast over deze samenwerking met Belfius. Samen bieden we een unieke oplossing aan via een complete toolbox voor energiegemeenschappen en energiedelen. Vanaf de haalbaarheidsstudie werken onze teams samen om het potentieel voor hernieuwbare energie van elk project te identificeren en te maximaliseren. Voorts zorgen we met het digitaal platform van WeSmart voor een efficiënt beheer van energiegemeenschappen. Deze samenwerking versnelt niet alleen de energietransitie, maar ondersteunt ook de lokale ambities op het vlak van hernieuwbare energie.

Het partnerschap met Belfius biedt ons de kans om de voordelen van energiegemeenschappen op het vlak van energie, milieu en klimaat te benadrukken. We optimaliseren niet alleen de productie en het verbruik van hernieuwbare energie, maar dragen eveneens bij tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en aan de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien is het sociaal aspect van ons model heel belangrijk. Dit is een cruciale stap richting een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen."

Ook interessant