Energie

Energiecongres over energie in materialen, in en tussen gebouwen

Energiecongres over energie in materialen, in en tussen gebouwen
Het 12de energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw steunt op drie pijlers: energie in materialen, het gebouw als onderdeel van groene energiesystemenen en energiegemeenschappen. Het congres zal focussen op het gebruik van diverse materialen, op hernieuwbare energie en op de optimalisatie van het energieverbruik via de integratie in collectieve systemen. Deze drie pijlers zijn essentieel voor slimme gebouwen die meer en meer in het kader van lokale energiegemeenschappen tot stand zullen komen. Het energiecongres vindt plaats op 24 maart in het congrescentrum Lamot te Mechelen. Voor leden van de Confederatie Bouw kost de deelname € 50.

Ook interessant