Energie

Bouw is enthousiast over innovaties in waterstof

Bouw is enthousiast over innovaties in waterstof
“Waterstof kan wel eens dé energiesleutel zijn waar we al jaren naar op zoek zijn”, zegt Marc Dillen, Directeur Generaal van VCB – Vlaamse Confederatie Bouw. In Vlaanderen zijn PV-panelen in opmars. In de zomer produceren die evenwel meer dan we vaak nodig hebben. Indien we die verloren hernieuwbare energie nu kunnen stockeren dankzij waterstoftechnologie en in de winter zelfs inzetten voor verwarming, betekent deze Vlaamse innovatie een cruciale doorbraak in groene energievoorziening. Als technologie-integrator bij uitstek volgt de bouwsector de verdere ontwikkelingen en veldproeven op de voet.

Zelfvoorzienende huizen en wijken

Vlaanderen staat voor een grootscheepse opdracht om de energie-efficiëntie in woningen aanzienlijk te verbeteren. Miljoenen woningen wachten op energetische investeringen. Deze nieuwe technologie in hernieuwbare energie kan bovendien een grote stap voorwaarts betekenen om woningen – en zelfs voertuigen – zomer en winter zelfvoorzienend te maken in elektriciteit, koeling en verwarming. Niet alleen voor individuele woningen, maar voor appartementsgebouwen en zelfs wijken. De mogelijkheden met waterstof lijken eindeloos. Daarom moet het potentieel in deze nieuwe techniek in kaart gebracht worden en moet er dringend een ondersteunend beleid komen. De doelstellingen van de Vlaamse regering met 2050 in het vizier kunnen immers niet anders dan innovaties in rekening brengen en aanmoedigen.

zonnepanelen in Vlaanderen

Groeiende aantallen hernieuwbare energie

Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) is er in 2018 212 MW aan zonnepanelen bij gekomen. Dit brengt het totaal op bijna 2,8 GW aan geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie. Tegen 2030 moet er ongeveer 7 GW aan zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Samen met het stijgende rendement van de panelen en de nog steeds dalende kosten, kan lokale energieopwekking in combinatie met opslag in waterstof of batterijen de sleutel worden voor de energietransitie. Eind vorig jaar werd bovendien een Europese richtlijn van kracht om zulke lokale energienetwerken te gaan aanmoedigen. Het gaat om een volgende stap in het optimaliseren van hernieuwbare energieproductie en het uitwisselen ervan op bijv. wijk- en buurtniveau.

  • Een concept dat bovendien ruim aan bod zal komen op het 11de Energiecongres van de VCB op donderdag 28 maart in Mechelen.