Duurzaam Bouwen

Kamp C en UGent werken mee aan project INDU-ZERO

Kamp C en UGent werken mee aan project INDU-ZERO
Duurzame woning – © Peter Saras
Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tegen 2050 miljoenen huizen in Europa omgebouwd worden tot duurzame woningen. Met de huidige technieken gaan we te langzaam vooruit en wordt het een dure operatie om die doelstelling te halen. Met Europese steun uit het Interreg North Sea Region–programma wil het project INDU-ZERO het verduurzamen van woningen daarom industrialiseren. Autonoom Provinciebedrijf Kamp C en de Universiteit Gent zijn de Vlaamse partners van dit internationale project.

Innovatieve fabriek

Zes landen uit de North Sea Region nemen deel aan dit poject: Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. De Nederlandse provincie Overijssel neemt de projectleiding voor haar rekening. Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie, en UGent zijn de enige Vlaamse partners.

“INDU-ZERO is een heel ambitieus project,” stelt Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese samenwerking bij de provincie Antwerpen en voorzitter van Kamp C. “Binnen drie jaar moet het een blauwdruk voor een innovatieve fabriek opleveren. Die fabrieken kunnen na afloop van het project, in de zomer van 2021, in de verschillende Europese landen worden gebouwd. De productie van renovatiepakketten voor duurzame woningen krijgt daarmee een enorme impuls, waardoor de kosten per huis aanzienlijk kunnen dalen. Als we daarin slagen, leveren we met dit project een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen”.

Renovatiepakketten

Er zijn al diverse initiatieven die zich met het verduurzamen van huizen bezighouden. Maar alle inspanningen om woningen energieneutraal te maken, worden tot op heden met bestaande middelen en productieprocessen uitgevoerd. Het project INDU-ZERO heeft als voordeel dat het van 0 kan beginnen. Daarbij wordt aangestuurd op een standaard renovatiepakket, dat in ieder land flexibel kan worden toegepast. Het renovatiepakket, dat als het ware als een jas over een bestaand huis wordt geplaatst, bestaat uit slimme oplossingen die zelf energie produceren en het wooncomfort verhogen. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

Alle partners hebben een specifiek aandeel in dit project. De onderzoeksgroep Bouwfysica van de Universiteit Gent zal zich voornamelijk focussen op het evalueren van de prestaties van de innovatieve prefab-elementen. Kamp C in Westerlo zal als showcase dienen om verschillende componenten van de renovatiepakketten tentoon te stellen zodat bouwactoren uit Vlaanderen en Nederland er makkelijk kennis mee kunnen maken.

“Het project sluit aan bij de visie van Kamp C om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen,” verduidelijkt Kamp C-voorzitter Kathleen Helsen. “Het opschalen van het renoveren van woningen naar ze echt energieneutraal maken, is daarbij een belangrijk aandachtspunt. INDU-ZERO kan een boost geven aan de industrialisatie van dit proces, waardoor het sneller, goedkoper en duurzamer zal worden”.

Een internationale mix

Het unieke aan dit project is dat het partners uit verschillende landen bij elkaar brengt, die elk met hun eigen bril naar deze opgave kijken. Die internationale samenwerking levert een grote toegevoegde waarde. De deelnemers komen bovendien uit diverse sectoren: het onderwijsveld, kennisinstellingen, de bouwsector, wooncorporaties, de industrie en de overheid. Technische inhoud en uitvoering kunnen daardoor meteen aan beleid gekoppeld worden. Ook dat is een pluspunt.

De partners van het project zijn: Kamp C, Ghent University, Provincie Overijssel, Domijn, Saxion Hogescholen, Buro de Haan, RC panels, Recreate, Jade Hochschule, University of Strathclyde, Zero is More, Bodø Kommune, Nordlandforskning, Johanneberg Science Park, Building Future Institute. Daarnaast heeft het project nog 4 adviserende leden: Saint Gobain, De Groot Vroomshoop, BASF en Cork City Council.

Ook interessant