Bouwsector wil samen met klimaatbetogers klimaatuitdaging aanpakken

  BE   4 februari 2019 Bron: Confederatie Bouw
Bouwsector wil samen met klimaatbetogers klimaatuitdaging aanpakken
Onlangs hebben media de resultaten van de randstad-enquête bekend gemaakt. Ingenieurs-bouwkunde en industrieel ingenieurs kwamen als meest aantrekkelijke beroepen uit de bus. De bouw heeft immers heel uiteenlopende uitdagingen te bieden die steeds meer high tech zijn en inhaken op alle maatschappelijke aspecten. Niet het minst hernieuwbare energietechnieken, slimme gebouwen en de klimaatuitdaging vormen de hoofdtoon in de dagelijkse werkzaamheden van de bouw. De Vlaamse Confederatie Bouw doet daarom een warme oproep aan alle jongeren om met hun vaardigheden en expertise een job in de bouw na te streven en samen te werken aan innovatieve toepassingen om onze regio en het leefmilieu op de rails te krijgen.

De installatie van PV-panelen, geothermische warmtepompen maar ook windmolenparken zit in de lift. Slimme gebouwen die de productie van hernieuwbare energie optimaal afstemmen op de vraag en de geleidelijke afgifte aan het energienet, zijn een uitdaging van formaat. Eind vorig jaar heeft Europa ook het belang van lokale energienetwerken naar voren geschoven waarbij geproduceerde hernieuwbare energie op bijv. wijk- en buurtniveau wordt uitgewisseld. Om het onderste uit de kan te halen, kunnen zulke slimme micronetwerken opgezet worden, maar dat vergt nieuwe mogelijkheden en organisatorische structuren. De nieuwe generatie van krachtigere batterijen voor stockage van overtollige energie en de verdere opkomst van elektrische voertuigen zullen de opkomst van die slimme netwerken op buurtniveau versnellen. Verre toekomstmuziek hoeft dit niet te zijn aangezien binnen tien jaar elektrische voertuigen de hoofdtoon zullen voeren en de laatste benzinewagens van de band zullen rollen. Dat heeft de Vlaamse regering al eerder beslist.

Maar ook de zorg voor de bestaande kerncentrales en de aandacht die blijvend nodig is tot en met een eventuele ontmanteling staat vandaag centraal in het publieke debat. De bouw van die kerncentrales heeft immers jaren gevergd, maar ook de omzichtige afbraak zal enorm tijdrovend zijn en moeten uitgevoerd worden door specialisten.

De Vlaamse Confederatie Bouw brengt in deze tijden van grote bekommernis om de toekomst van het klimaat niet alleen oplossingen en innovaties onder de aandacht, maar ook de grote vraag onder bouwbedrijven om mensen met de meest uiteenlopende vaardigheden en kwalificaties. Zo spelen nieuwe evoluties in ICT, robottechnologie, artificiële intelligentie, Internet of Things en Big Data een centrale rol. En beïnvloedt aanzienlijk de competenties die nodig zijn. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de bouw een speerpunt is in de STEM-opleidingen – beter bekend als Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Naast die kwalificaties zijn er nog tal van andere veelgevraagd in een sector die de spil is van technologieën en innovaties op alle vlakken van de samenleving. Denk maar aan projecten in kwaliteitsvolle zorg, onderwijs, groen & milieu, mobiliteit, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en klimaat, waterzuivering, recyclage, integratie van water en natuur in de stad, versterking van het landschap enz. Wie het verschil wil maken in de maatschappelijke versterking of vooruitgang van onze regio, vindt zeker en vast een boeiende uitdaging in de bouwsector.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo