Gratis energiescans leveren zorgsector per jaar minstens €15,2 miljoen besparing op

  BE   24 januari 2019 Bron: VEB
Gratis energiescans leveren zorgsector per jaar minstens €15,2 miljoen besparing op
Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 nam Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de koepelorganisaties het initiatief om gratis energiescans uit te voeren in zorg- en welzijnsgebouwen. Voor de eerste duizend gebouwen is een scan besteld en ondergingen er meer dan 850 al daadwerkelijk een scan. Daarmee is 85% van de scans uitgevoerd en blijkt dat de sector voor meer dan 15 miljoen euro kan besparen. Geld dat opnieuw kan gaan naar personen met een zorgnood.

1.000 energiescans

Minister Vandeurzen maakte eerder al middelen vrij om de uitdaging van energie-efficiëntere gebouwen aan te gaan. Vandaag zijn er bij VEB al 1.002 gratis energiescans besteld bij 1.009 gebouwen van 276 organisaties in de welzijns- en zorgsector.
Bij die energiescans stelden energiespecialisten vast dat de gebouwen in de sector op vlak van energie-efficiëntie vooruitgang kunnen boeken. Voorzieningen krijgen zo een gedetailleerd zicht op hun energieverbruik, aangevuld met een overzicht van alle relevante energiebesparende maatregelen die ervoor zorgen dat hun energiefactuur daalt en de CO2-uitstoot vermindert. Op basis daarvan kan een voorziening bekijken op welke energiebesparende maatregelen ze de komende jaren zal inzetten en binnen welke termijn.
Voor de investeringen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar voorziet minister Vandeurzen klimaatsubsidies via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector.

Frederik Hindryckx, CEO VEB: “Deze methodiek is baanbrekend binnen de Vlaamse overheid. Met een doordachte combinatie van doorlichting, subsidiëring en dienstenaanbod hebben we een goede hefboom in handen om energiebesparing te realiseren. VEB staat klaar om de formule uit te breiden naar andere overheidssectoren.”

Kostenbesparing van 15,2 miljoen euro per jaar

In totaal kwamen er 6.768 energiebesparende maatregelen uit de al uitgevoerde energiescans. Uit deze energiescans blijkt dat er een CO2-besparingspotentieel is van 60.943 ton per jaar of een kostenbesparing van 15,2 miljoen euro per jaar. Door het uitvoeren van de maatregelen kan het equivalent van de CO2-uitstoot van 11.219 gezinnen bespaard worden. De top vijf maatregelen met het grootste CO2-besparingspotentieel zijn: stookplaatsrenovatie, relighting/relamping, PV-panelen, warmtekrachtkoppeling (WKK) en muurisolatie.

maatregelen met grootste co2 besparingspotentieel
De meest voorkomende geplande werken om gebouwen energiezuiniger te maken zijn stookplaatsrenovatie, isoleren van de leidingen, dakisolatie, vervangen van pompen en isoleren van pompen, kranen en hydraulica.

meest aangevraagde maatregelen klimaatsubsidies
Minister Vandeurzen: “Samen met de sector hopen we nog mooie sprongen voorwaarts te maken. Na het mooie resultaat van de aangevraagde energiescans, kunnen we een ambitieuze uitvoering geven aan de energiebesparende maatregelen en met de welzijns- en zorgsector een voortrekkersrol opnemen voor een duurzaam patrimonium. Goede zorg is ook klimaatbewuste zorg. Dankzij deze actie zorgen we mee voor nog vele jaren goede zorg.”

VIPA en VEB ontzorgen

Het VIPA blijft in nauwe samenwerking met VEB verder werken aan een goede ‘ontzorging’ van de voorzieningen. Naast de energiescans en de klimaatsubsidies, voorziet VEB in ondersteuning bij de opmaak van een klimaatvisieplan en de realisatie van energieprestatiecontracten. Voor de uitvoering van de energiebesparende investeringen kunnen de voorzieningen beroep doen op de diverse raamcontracten die VEB hen aanbiedt. Het VIPA staat in voor het toekennen van de klimaatsubsidies.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo