Nieuwbouw

Minister Vandeurzen opent uitbreidingsproject van Huize Walden in Westmalle

Minister Vandeurzen opent uitbreidingsproject van Huize Walden in Westmalle
In samenwerking met Huize Walden in Malle realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een uitbreiding van het zorgcentrum. Dit project beantwoordt aan de vraag van heel wat gezinnen om samen te kunnen wonen met hun zorgbehoevende partner, ouder of kind. Op het gelijkvloers verrezen 43 aangepaste studio’s voor personen met een zorgvraag. Op de verdieping werden 15 appartementen voorzien voor de mantelzorgers, zodat zij dicht bij hun familielid of partner kunnen wonen. De nieuwbouw op het domein aan de Sint-Pauluslaan 12 in Westmalle werd zopas feestelijk geopend in aanwezigheid van Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Het nieuwbouwproject bestaat uit 3 gangen, met elkaar verbonden door een ‘zorgboulevard’ die uitziet op het omliggende landschap. In elke gang bevindt zich een aantal woonstudio’s. De zorgboulevard vormt de verbinding tussen de inkom, het bestaande gebouw en de ontmoetingsruimte. Het ontwerp van Lava Architecten uit Leuven vertrekt vanuit de zorgbehoevende bewoner. Het zorgcomfort en de beleving staan centraal zonder dat de betaalbaarheid in het gedrang komt.

De studio’s zijn zo ontworpen dat ze maximaal rekening houden met rolstoeltoegankelijkheid, de relatie tussen de private binnenruimte en de gemeenschappelijke buitenruimte, de toevoer van daglicht enz. Elke studio is 6,25 meter breed, maar de studio’s variëren onderling in lengte (35 en 40 m² voor eenpersoonsstudio’s, 50 m² voor echtparen). De inrichting is eenvoudig opgevat, zodat de private binnenruimte flexibel ingevuld kan worden naar de wensen van de bewoners.

Sociale contacten

Door de studio’s te schakelen ontstaat een optimale mix onder de bewoners. Mensen van alle leeftijden en achtergronden wonen immers samen in het project. Toch werd er in het ontwerp maximaal ingezet op privacy voor het individu. Daarnaast ontstaan er op verscheidene plaatsen extra brede gangen met ruimte voor informele ontmoetingen. In de gangen zijn ook de trappen en de liften naar de verdieping. Om de sociale contacten tussen de bewoners in het paviljoen extra te bevorderen, zijn er ook enkele gemeenschappelijke binnenruimten voorzien. Daar kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken en deelnemen aan activiteiten.

De 15 appartementen op de verdieping bestemd voor de mantelzorgers voldoen aan alle ontwerprichtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het zijn appartementen met telkens 2 of 3 slaapkamers. De slaap- en leefruimten bevinden zich aan de gevelzijde, waardoor een maximale lichtinval mogelijk is. Het volledige nieuwbouwproject kost 10,39 miljoen euro en aannemer Hooybergs voerde de werken uit.

Vernieuwend woontype

“Het gaat om een nieuwe woontypologie. In het uitbreidingsproject Huize Walden Malle wonen personen met een zorgvraag en hun mantelzorgers gemeenschappelijk in een voorziening die gespecialiseerde en kwalitatieve zorgondersteuning biedt. Dit is vernieuwend, zowel binnen de sector van de sociale huisvesting als binnen de zorgsector. De gemeenschappelijke ruimten stimuleren de bewoners bovendien om ervaringen te delen en samen aan activiteiten deel te nemen”, onderlijnt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

“Dit project biedt een antwoord op de stijgende vraag van heel wat gezinnen die graag willen samenwonen met hun gezinslid dat bijvoorbeeld door een auto-ongeval een blijvende lichamelijke beperking heeft opgelopen. Het is ook bedoeld voor gezinnen getroffen door een ziekte van de partner of een kind, of met een kind met een aangeboren aandoening. De zorgbehoefte is zo groot en complex dat verzorging ‘thuis’ niet meer mogelijk is. Maar in hun nieuwe, aangepaste woonom-geving is die gespecialiseerde zorg permanent aanwezig. Het is een mooi voorbeeld van efficiënte samenwerking tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een zorginstelling die elk hun expertise inbrengen om te komen tot een kwalitatief woonproject dat inspeelt op actuele noden.”

Feestelijke opening met rondleidingen en animatie

In samenwerking met De Ideale Woning pakte Huize Walden onlangs uit met de feestelijke opening van het uitbreidingsproject. Speciale eregast was Vlaams minister Jo Vandeurzen die de nieuwbouw officieel mocht inhuldigen. Nadien volgde een goedgevuld programma met rondleidingen voor de geïnteresseerden, workshops en animatie.

“Huize Walden richt zich tot alle mensen met een zorgvraag en met een duidelijke specialisatie voor mensen met een fysieke beperking. Wij bieden heel gespecialiseerde zorg en verpleging aan. Hierbij zetten we heel erg in op het individu. Zorg op maat mag je bij ons letterlijk nemen met een groot individueel aanbod. Onze slogan is niet voor niets “Jouw zorg onze uitdaging. Jouw uitdaging onze zorg”, legt Yves Bisschops van Huize Walden uit.

“Tot nu toe beschikte Huize Walden over 45 studio’s. Dankzij de nieuwbouw verdubbelen we dit aantal. Als onafhankelijke organisatie is deze uitbreiding belangrijk om zo schaalvergroting te realiseren en anderzijds spelen we concreet in op de grote vraag naar extra woningen. Het oorspronkelijke gebouw blijft wel degelijk bestaan. Er is ook een gezellige bistro bijgekomen en verder voorzien we nog een winkeltje.”

Proefproject experimentele woonvormen

Het uitbreidingsproject van Huize Walden in Malle is een van de 28 projecten die eerder dit jaar positief werden beoordeeld in het kader van de proefomgeving voor experimentele woonvormen van de Vlaamse Regering. Van De Ideale Woning werden in totaal 6 projecten weerhouden. Deze projecten mogen gedurende 6 jaar afwijken van bepaalde regels en normen van de Vlaamse Wooncode om experimenten en innovatie op het vlak van wonen mogelijk te maken. Op die manier is er ruimte om expertise op te bouwen en om na te gaan of op basis van de resultaten de regels al dan niet definitief aangepast kunnen worden. Het agentschap Wonen Vlaanderen controleert de uitvoering van de geselecteerde projecten.

Ook interessant