Nieuwbouw

Kijkdagen in uitbreidingsproject van Huize Walden in Westmalle

Kijkdagen in uitbreidingsproject van Huize Walden in Westmalle
In samenwerking met Huize Walden in Malle realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een uitbreiding van het zorgcentrum. Dit project beantwoordt aan de vraag van heel wat gezinnen om samen te kunnen wonen met hun zorgbehoevende partner, ouder of kind. Op het gelijkvloers verrezen 43 aangepaste studio’s voor personen met een zorgvraag. Op de verdieping werden 15 appartementen voorzien voor de mantelzorgers, zodat zij dicht bij hun familielid of partner kunnen wonen. De nieuwbouw op het domein aan de Sint-Pauluslaan 12 in Westmalle is stilaan klaar om in gebruik te nemen. Op 7, 8 en 9 juni organiseert Huize Walden hier kijkdagen om geïnteresseerden kennis te laten maken met het nieuwe aanbod.

Het nieuwbouwproject bestaat uit 3 gangen die met elkaar verbonden zijn door een ‘zorgboulevard’ met zicht op het omliggende landschap. In elke gang bevindt zich een aantal woonstudio’s. De zorgboulevard vormt de verbinding tussen de inkom, het bestaande gebouw en de ontmoetingsruimte. Het ontwerp van Lava Architecten vertrekt vanuit de zorgbehoevende bewoner. Het zorgcomfort en de beleving staan centraal zonder dat de betaalbaarheid in het gedrang komt.

De studio’s zijn zo ontworpen dat ze maximaal rekening houden met rolstoeltoegankelijkheid, de relatie tussen de private binnenruimte en de gemeenschappelijke buitenruimte, de toevoer van daglicht enz. Elke studio is 6,25 meter breed, maar de studio’s variëren onderling in lengte (35 en 40 m² voor eenpersoonsstudio’s, 50 m² voor echtparen). De inrichting is eenvoudig opgevat, zodat de private binnenruimte flexibel ingevuld kan worden naar de wensen van de bewoners.

Sociale contacten

Door de studio’s te schakelen ontstaat een optimale mix onder de bewoners. Mensen van alle leeftijden en achtergronden wonen immers samen in het project. Toch werd er in het ontwerp maximaal ingezet op privacy voor het individu. Daarnaast ontstaan er op verscheidene plaatsen extra brede gangen met ruimte voor informele ontmoetingen. In de gangen zijn ook de trappen en de liften naar de verdieping. Om de sociale contacten tussen de bewoners in het paviljoen extra te bevorderen, zijn er ook enkele gemeenschappelijke binnenruimten voorzien. Daar kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken en deelnemen aan activiteiten.

De 15 appartementen op de verdieping bestemd voor de mantelzorgers voldoen aan alle ontwerprichtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het zijn appartementen met telkens 2 of 3 slaapkamers. De slaap- en leefruimten bevinden zich aan de gevelzijde, waardoor een maximale lichtinval mogelijk is.

Vernieuwend woontype

“Het gaat om een nieuwe woontypologie. In het uitbreidingsproject Huize Walden Malle wonen personen met een zorgvraag en hun mantelzorgers gemeenschappelijk in een voorziening die gespecialiseerde en kwalitatieve zorgondersteuning biedt. Dit is vernieuwend, zowel binnen de sector van de sociale huisvesting als binnen de zorgsector. De gemeenschappelijke ruimten stimuleren de bewoners bovendien om ervaringen te delen en samen aan activiteiten deel te nemen”, onderlijnt Filip Lagiewka, wooninnovator van De Ideale Woning.

“Dit project biedt een antwoord op de stijgende vraag van heel wat gezinnen die graag willen samenwonen met hun gezinslid dat bijvoorbeeld door een auto-ongeval een blijvende lichamelijke beperking heeft opgelopen. Het is ook bedoeld voor gezinnen getroffen door een ziekte van de partner of een kind, of met een kind met een aangeboren aandoening. De zorgbehoefte is zo groot en complex dat verzorging ‘thuis’ niet meer mogelijk is. Maar in hun nieuwe, aangepaste woonom-geving is die gespecialiseerde zorg permanent aanwezig. Het is een mooi voorbeeld van efficiënte samenwerking tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een zorginstelling die elk hun expertise inbrengen om te komen tot een kwalitatief woonproject dat inspeelt op actuele noden.”

Rondleidingen tijdens kijkdagen

In samenwerking met De Ideale Woning gooit Huize Walden op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni de deuren van het uitbreidingsproject open. Geïnteresseerden kunnen dan telkens tussen 14 en 17 uur uitgebreid kennis maken met de nieuwe voorziening. De aanwezigen worden in kleine groepjes rondgeleid met toelichting door een begeleider van Huize Walden. Wie wenst deel te nemen, moet zich vooraf aanmelden via info@huizewalden.be.

“Wij willen laten zien wat er op dat moment in de nieuwbouw aan voorzieningen beschikbaar is. We richten ons uiteraard op alle mensen met een zorgvraag en met een duidelijke specialisatie voor mensen met een fysieke beperking. Huize Walden biedt heel gespecialiseerde zorg en verpleging. Hierbij zetten we heel erg in op het individu. Zorg op maat mag je bij ons letterlijk nemen met een groot individueel aanbod. Onze slogan is niet voor niets “Jouw zorg onze uitdaging. Jouw uitdaging onze zorg”, legt Yves Bisschops van Huize Walden uit.

“Tot nu toe beschikte Huize Walden over 45 studio’s. Dankzij de nieuwbouw kunnen we dit aantal verdubbelen. Als onafhankelijke organisatie is deze uitbreiding belangrijk om zo schaalvergroting te realiseren en anderzijds spelen we concreet in op de grote vraag naar extra woningen. Het oorspronkelijke gebouw blijft wel degelijk bestaan. Er is ook een bistro in aanbouw die kort na het bouwverlof klaar zal zijn. Verder voorzien we ook nog een winkeltje.”