Energie

Energiehuizen zullen Vlaming wegwijs maken in energie

Energiehuizen zullen Vlaming wegwijs maken in energie
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de hervorming van de Energiehuizen goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2019 zullen ze een uniek loket vormen waar élke Vlaming terecht kan voor alles wat met energie te maken heeft. ‘Van premies en fiscale kortingen die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie; met al je vragen over energie kan je voortaan terecht in het Energiehuis van je gemeente’ aldus Tommelein.

Omdat de banken inmiddels energieleningen aan lagere tarieven verstrekken, besliste de Vlaamse regering haar energielening aan 2 procent vanaf 2019 af te schaffen. Daarmee valt een groot deel van het takenpakket van de gemeentelijke Energiehuizen weg en komt er ruimte vrij voor nieuwe taken. ‘De overheid kan zich nu beter concentreren op haar kerntaak: álle Vlamingen wegwijs maken in het energiebeleid en kwetsbare Vlamingen energieleningen verschaffen’, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

De Energiehuizen worden vanaf 2019 een uniek loket voor energie. Naast het verstrekken van sociale energieleningen, zullen ze informeren, communiceren en álle Vlamingen die erom vragen ontzorgen bij hun energetische renovaties. Wie een energierenovatie overweegt zal bij hen terecht kunnen voor energiepremies, renovatieadvies, energiescans, enzovoort. Energiehuizen die dat willen kunnen nog aanvullende diensten aanbieden tegen betaling, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij groepsaankopen, coördinatie bij een collectieve renovatie, of vernieuwende diensten waarvoor ze een projectsubsidie kunnen krijgen.

Renteloze energielening in de lift

De Energiehuizen blijven ook verantwoordelijk voor het toekennen van renteloze leningen aan de sociale doelgroep, die zelfs wordt uitgebreid. Voortaan tellen personen ten laste mee om de inkomensgrens te bepalen, waardoor meer mensen in aanmerking komen. De sociale energielening lening zit serieus in de lift. Dit jaar werd ze al 1.287 keer uitgereikt, al bijna dubbel zo vaak als vorig jaar (713 keer). ‘Logisch, doordat we de terugbetalingstermijn verdubbeld hebben, kunnen mensen de renteloze lening terugbetalen met het verschil op hun energiefactuur’ verklaart Bart Tommelein.

Sinds eind vorig jaar kunnen ook verenigingen een energielening krijgen bij de Energiehuizen. Die 1%-lening wordt nu uitgebreid naar verenigingen voor mede-eigenaars. ‘Een goedkope lening kan een extra troef zijn om alle bewoners van een appartementsgebouw over de streep te trekken’, besluit de energieminister.

Het ontwerp van besluit gaat nu naar de Raad van State voor advies.