EPC toepassingsgebied wordt uitgebreid per 1 januari 2020

  BE   3 januari 2020 Bron: VEA
EPC toepassingsgebied wordt uitgebreid per 1 januari 2020
Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Het EPC voor woningen en appartementen is na meer dan tien jaar en ruim een miljoen exemplaren al welgekend. Vanaf 2020 komen er twee nieuwe EPC’s bij. Deze worden door erkende energiedeskundigen type A opgemaakt, dus dezelfde energiedeskundigen die ook de EPC’s voor woningen opstellen.

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook kleine niet-residentiële gebouwen (kantoor, winkel, horeca zaak, medische praktijk …) over een EPC moeten beschikken als ze te koop of te huur worden aangeboden. Net als bij woningen en appartementen moet het EPC beschikbaar zijn zodra het kleine niet-residentiële gebouw of gebouwdeel te koop of te huur staat. Het EPC is een overzichtelijk document dat de energetische toestand van het gebouw in kaart brengt.
Tegelijk is het dankzij de aanbevelingentabel een krachtig instrument om u te begeleiden bij uw energetische renovatie. Het energieprestatiecertificaat geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw: het geeft informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, en welke beglazing, verlichting, en installaties voor ventilatie, verwarming, koeling en hernieuwbare energie er geplaatst zijn. Het EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Welke gebouwen en gebouwdelen vallen onder de verplichting?

Het niet-residentiële gebouw of gebouwdeel dat te koop of te huur wordt gesteld, mag niet groter zijn dan 500 m² en het mag ook geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel geheel (de maximale toegelaten oppervlakte voor dit geheel bedraagt 1000 m²).
Net zoals bij het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend). Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen geeft ook aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht.

Nuttige linken en meer info:

En in de toekomst?

Vanaf 2022 moet er een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten.
Welke gebouwen vallen onder de verplichting? De verplichting geldt voor alle woongebouwen met minstens 2 wooneenheden. De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Daarom is het vanaf 2020 al mogelijk om een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken.

Nuttige linken en meer info


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo