Isolatie

Deadline voor verplichte dakisolatie nadert

Deadline voor  verplichte dakisolatie nadert
Vanaf 1 januari 2020 geldt in Vlaanderen verplichte dakisolatie. Onze regio telt meer dan 2,6 miljoen gebouwen, samen goed voor iets meer dan 3 miljoen woongelegenheden. Uit de woonsurvey 2018 van de Vlaamse overheid blijkt dat 14 % van de woningen nog steeds zonder dakisolatie zit. In totaal zijn dat bijna 450.000 woningen. Daarnaast heeft 11 % nog enkel glas en is bij 53 % de buitenmuren nog steeds niet geïsoleerd. Vooral voor huurwoningen begint het te dringen aangezien die ongeschikt voor verhuur kunnen verklaard worden.

Vlaanderen heeft globaal een ouder woningpatrimonium. 64 % van de woningen werd gebouwd voor 1980. Voldoende isolatie en andere energetische ingrepen zijn daarom cruciaal. Naast de premies die door de netbeheerders uitgekeerd worden om energetische renovaties te promoten, heeft de Vlaamse overheid nu ook de spreekwoordelijke stok bovengehaald. Er werden enkele belangrijke deadlines voor de transitie naar een energiezuinig woonpatrimonium vastgelegd. Het gaat respectievelijk om dakisolatie in 2020, dubbele beglazing in 2023 en ten slotte elke woning even energiezuinig als nieuwbouw vandaag tegen 2050 (epc-kengetal 100 kWh/m²/jaar).

Nog steeds 194.000 huurwoningen zonder dakisolatie

Vanaf 1 januari 2020 kan het ontbreken van dakisolatie voldoende zijn om een woning ongeschikt te verklaren, indien niet voldaan is aan de globale epc-norm. Vandaag wordt er al een beperkt aantal strafpunten toegekend voor het ontbreken van voldoende dakisolatie, maar vanaf 2020 worden echter meteen 15 strafpunten toegekend als de woning niet voldoet aan de vooropgestelde norm. Dat betekent dat de burgemeester de woning ongeschikt kan verklaren. Dit naar aanleiding van een initiatief van Vlaams minister-president en minister van wonen Liesbeth Homans.

De mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring, zoals een jaarlijkse heffing of een strafrechtelijke handhaving, zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt.* In de praktijk betekent dit dus dat vooral eigenaars-verhuurders in eerste instantie tot actie moeten over gaan. De private huurmarkt maakt iets meer dan 19 % uit van het woningenpark in Vlaanderen. sociale woningen iets meer dan 7 %. In beide categorieën wacht om en bij de een vierde op een energetische renovatie met isolatiewerken aan het dak. In totaal betekent dit meer dan 194.000 woningen op de huurmarkt. (bron: Wonen in Vlaanderen anno 2018, Steunpunt Wonen)

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “Het zijn niet enkel de woonentiteiten die onder het dak liggen die ongeschikt kunnen verklaard worden; het zijn alle woonentiteiten in de hele blok. Of u nu op het gelijkvloers uw appartement verhuurd of op de bovenste verdieping. Er zal geen onderscheid gemaakt worden.”

De Vlaamse beleidsmakers hebben de minimumnorm voor dakisolatie vastgelegd op een isolatiewaarde of R-waarde van 0,75 m²K/W. Dat is ongeveer 3 cm glaswol. “Dit is aan de lage kant. Om te voldoen aan de langetermijndoelstelling én om vandaag een premie voor dakisolatie te krijgen, moet uw dakisolatie minstens een R-waarde van 4,5 m²K/W of ongeveer 20 cm glaswol hebben. Laat u hiervoor adviseren door uw aannemer. De 600 dakwerkers en de 60 gespecialiseerde isolatiebedrijven die lid zijn de Vlaamse Confederatie Bouw, vindt u snel terug via www.buildyourhome.be”, besluit Marc Dillen.

Energieprestatie - dakisolatie

Stappenplan en vervangende nieuwbouw

Het beschikbare budget is allesbepalend om in één beweging grondig te renoveren of een weloverwogen stappenplan te hanteren. De woningpas die de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt kan hierbij soelaas bieden. Wie kiest voor een gefaseerde renovatie krijgt dankzij de woningpas – voorzien door de Vlaamse overheid - met aangepast stappenplan zekerheid over een optimale uitvoering. Om zo onnodig dubbelwerk en bijgevolg onnodige investeringen te vermijden. Dankzij een globale renovatie maakt u uw woning waardevast en bent u bijkomende verplichtingen voor.

Daarnaast ondersteunt die woningpas de keuze tussen ingrijpende renovatie of vervangende nieuwbouw. Afhankelijk van de staat van de woning, is een renovatie soms duurder of kan het gewenste resultaat niet bereikt worden. Zo wordt vandaag al 68 % van de nieuwe woningen neergepoot op bestaand ruimtebeslag. Het gaat bijgevolg om sloop en heropbouw met een hoge energie-efficiëntie als gevolg.