Vastgoed

Woningpas valt in de prijzen

Woningpas valt in de prijzen
De woningpas viert feest: het digitaal platform heeft de Henry van de Velde Design award ‘Digital Product’ gewonnen. De woningpas is het digitale paspoort van je woning. Keuringen, attesten, je energieprestatiecertificaat ... Bij een woning (ver)kopen of (ver)huren komt heel wat papierwerk kijken. Daarom bundelde de Vlaamse overheid alle relevante info over je woning in de woningpas.

De woningpas is in eerste instantie dus een gratis digitaal platform dat alle beschikbare woninggegevens ter beschikking stelt aan de eigenaar van een woning op Vlaams grondgebied. Je vindt er attesten, certificaten en vergunningen van je woning en gegevens over energie, de bodem en omgeving. Inloggen is gemakkelijk en gebeurt veilig via elektronische identiteitskaart, token of itsme. Waar je vroeger meerdere aparte websites of overheidsloketten moest raadplegen – vaak tussen 9u en 17u – brengt de woningpas deze informatie duidelijk en eenvoudig samen op één centrale plek. Dankzij dit platform bespaar je als eigenaar dus heel wat opzoekwerk en tijd!

Informatie om beter te renoveren

De woningpas zorgt niet enkel voor een administratieve vereenvoudiging, maar wil een huiseigenaar ook ondersteunen bij de verbouwing van zijn woning. Heb je renovatieplannen? Dan zie je bijvoorbeeld in één oogopslag de resultaten van jouw energieprestatiecertificaat (EPC) en krijg je een duidelijk overzicht van energiezuinige aanbevelingen. Een interessante meerwaarde dus.

Hierdoor speelt de woningpas een cruciale rol in de duurzame gebouwrenovatiestrategie 2050 van de Vlaamse overheid, waarbij een geïntegreerde aanpak van aspecten zoals energieprestatie, aanwezigheid van asbest, materialengebruik en woningkwaliteit bijdraagt aan de realisatie van een energiezuinig en duurzaam gebouwenpark in Vlaanderen.

Verdere plannen met de woningpas

In de toekomst wordt het digitaal paspoort voor een woning aangevuld met meer informatiebronnen en komen er steeds meer mogelijkheden bij, bijvoorbeeld premieaanvragen, attesten voor waterinstallatie, …

Stem nu op de woningpas


Bovenop de Design award kan de woningpas ook de publiekslieveling worden. Stem tot en met 19 december via www.henryvandevelde.be/editie/editie-2020 voor de Public Gold Award.
De woningpas is niet alleen een vooruitstrevend digitaliseringsproject en een voorbeeld van administratieve vereenvoudiging. Ook het ontwerpproces ervan is vernieuwend doordat verschillende overheidsdiensten, belanghebbenden én burgers intens samenwerkten aan dit praktisch en gebruiksvriendelijk instrument.

Benieuwd naar jouw woningpas? Neem alvast een kijkje op woningpas.vlaanderen.be en stem het platform tot digitale publiekslieveling via www.henryvandevelde.be/editie/editie-2020.

Ook interessant