CIB Vlaanderen reageert op 'achterpoortje' verplichte dakisolatie

  BE   26 augustus 2019 Bron: CIB
CIB Vlaanderen reageert op 'achterpoortje' verplichte dakisolatie
Het Nieuwsblad bericht begin augustus over de introductie van Ďeen achterpoortjeí voor wat de verplichte dakisolatie betreft. Voortaan zullen geen strafpunten meer worden toegekend als de eigenaar beschikt over een goed EPC. Voor appartementen ligt de grens op een kengetal van 400 kWh/m≤. Als grootste beroepsorganisatie van de Vlaamse professionele syndici wil CIB Vlaanderen benadrukken dat de syndici die de afgelopen jaren gepleit hebben voor de plaatsing van dakisolatie niets te verwijten valt. Niemand kon voorzien dat de norm recent nog gewijzigd zou worden. CIB Vlaanderen betreurt deze laattijdige beslissing.

Een syndicus heeft onder meer als taak om ervoor te zorgen dat een appartementsgebouw conform is aan de wettelijke normen. De syndicus zal dan ook aan de mede-eigenaars die werken voorleggen die nodig zijn opdat het gebouw zou voldoen aan de wettelijke normen. Syndici die de voorbije jaren de mede-eigenaars dakisolatie op de agenda hebben geplaatst, hebben gehandeld zoals het een professional betaamt. De syndicus baseerde zich daarbij op de huidige wetgeving en kon onmogelijk weten dat de regelgeving nog zou wijzigen.

Dakisolatienorm van kracht sinds 2015

De dakisolatienorm is overigens al van kracht sinds 1 januari 2015. Hier vergist men zich vaak in, omdat het verstrengingspad voor de dakisolatienorm verkeerd wordt gelezen. Het verstrengingspad is aangevat in 2015. Sindsdien worden er strafpunten toegekend wanneer er geen dakisolatie aanwezig is in het gebouw. Alleen lagen die strafpunten voorlopig nog onder de grens van 15, waardoor een inbreuk niet op zichzelf kon zorgen voor de ongeschiktheid van alle appartementen in het gebouw. Het was echter perfect mogelijk dat de strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie wel degelijk tot een ongeschiktheid leidden, maar dan in combinatie met andere gebreken.

Velen denken dat de norm pas in 2020 van kracht zal worden, omdat vanaf 1 januari 2020 er 15 strafpunten worden toegekend. Deze interpretatie is niet correct: men haalt rechtsgevolgen en de norm zelf door elkaar. De norm geldt onverkort sinds 1 januari 2015. Syndici die de voorbije jaren aandrongen op de plaatsing van dakisolatie deden dat om het gebouw te laten voldoen aan de wettelijke normen die die de voorbije jaren al van toepassing waren.

Regelgeving gewijzigd op 24 mei

Daar komt bij dat de professionele syndici op geen enkele wijze konden voorzien dat de regelgeving alsnog gewijzigd zou worden. De definitieve beslissing hierover werd pas genomen op 24 mei, twee dagen voor de verkiezingen. De professionele syndicus kon met andere woorden onmogelijk weten dat deze wijziging er zou komen. Bovendien geeft minister Homans in de berichtgeving zelf aan dat de wijziging ook niet actief werd gecommuniceerd, wat te betreuren valt.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo