Nieuwbouw

Dit moet je weten als je een houten schuur wilt bouwen

Dit moet je weten als je een houten schuur wilt bouwen
Wie een houten schuur of garage bij zijn huis wil bouwen, zonder vergunning te hoeven aanvragen, heeft aan een aantal regels te voldoen. Welke dat zijn, nemen we hier kort door. Laat je verder informeren via gemeentelijke sites. En we nemen enkele begrippen door die veel gebruikt worden op die sites, zoals bijbehorend bouwwerk, achtererfgebied, bebouwingsgebied en openbaar toegankelijk gebied.

Bijbehorend bouwwerk
Hieronder vallen uitbreidingen van een hoofdgebouw zoals een woning, waaronder een aanbouw of een bijgebouw, overkapping of ander bouwwerk met een dak. Mits dit op hetzelfde perceel wordt gebouwd als waar het huis op staat.

Achtererfgebied
Dit is het erf achter het hoofdgebouw. Achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op een meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied.

Bebouwingsgebied
Dit betreft het hele achtererfgebied zonder de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw.

Openbaar toegankelijk gebied
Dit bestaat uit wegen, vaarwater en openbaar groen. Ook een stoep of parkeerplaats, een park, speelveldje of plantsoen dat voor publiek toegankelijk is. Een groene strook die je eigenlijk niet kan betreden, behoort niet tot openbaar gebied. Ook weiland, bos of water (in de vorm van een sloot bijvoorbeeld) is dat niet.

Bouwregels voor als je aan de slag gaat

Waar mag het?
Zo mag een houten schuur of houten garage achter de woning worden gebouwd of in de zijtuin. Vanaf een meter achter de voorgevel (parallel aan de weg). Wie in een hoekwoning woont met een zijtuin die grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, of als de achtertuin daaraan grenst, kan daar niet zomaar bijbouwen. In ieder geval moet er minimaal een meter worden vrijgehouden.

Hoe groot mag het?
Het maximale oppervlak van alle bijbehorende gebouwen mag vijftig procent van het bebouwingsgebied zijn, als dat kleiner of gelijk is aan 100 vierkante meter.

Is de oorspronkelijke bebouwing groter dan 100 vierkante meter of kleiner dan 300 vierkante meter dan mag er 50 procent worden bijgebouwd plus 20 procent van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan die 100 vierkante meter.

Is een gebouw groter dan 300 vierkante meter dan mag er 90 vierkante meter worden bijgebouwd plus 10 procent van het van dat deel dat groter is dan 300 vierkante meter, tot een maximum van 150 vierkante meter.

Hoe hoog mag het?
De hoogte van de schuur, prieel of garage mag niet meer zijn dan drie meter, als er sprake is van een plat dak. Heeft het gebouw een kap dan mag de goot op 3 meter en de nok op 5 meter hoogte zitten. Staat de schuur op meer dan 4 meter van het huis dan mag de kap hoger dan 3 meter zijn. Er is een formule die bepaalt tot welke hoogte je maximaal mag bouwen. Laat je daar goed over informeren.

Ook interessant