Vastgoed

De Voorkempen-Helpt Elkander evolueert richting 2.000 sociale huurwoningen

De Voorkempen-Helpt Elkander evolueert richting 2.000 sociale huurwoningen
De sociale huisvestingsmaatschappij (shm) De Voorkempen-Helpt Elkander met hoofdzetel in Sint-Job-in-‘t-Goor heeft de ambitie om haar patrimonium de komende jaren nog sterk uit te breiden. Actief in Brasschaat, Brecht, Schilde, Zoersel en Wuustwezel betekent dit voor deze gemeenten concreet 550 sociale woningen extra in de komende 10 jaar. Zo wil de huisvestingsmaatschappij op termijn naar ruim 2.000 huurwoningen evolueren.

Momenteel heeft De Voorkempen-Helpt Elkander 1.250 huurwoningen in beheer. Dat is op zich al een sterke stijging ten opzichte van enkele jaren geleden. Tegen 2020 komen daar zeker nog eens 200 sociale woningen bij. Om dat te realiseren staan er de eerstvolgende maanden verscheidene nieuwe projecten op stapel.

Ter hoogte van de Laarweg in Brecht trekt aannemer Van Roey 14 nieuwe koopwoningen en 50 huurappartementen op. Dit gebeurt volgens de CBO-procedure met tussenkomst van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). De nieuwbouwwoningen worden gebouwd door de aannemer, die het hele voortraject van dit project heeft uitgewerkt.

Aanleunwoningen

In Brecht realiseert De Voorkempen-Helpt Elkander 16 woningen met gemeenschappelijke ruimte en 12 aanleunwoningen (zogenaamde DIO-woningen). De aanleunwoningen komen er op vraag van het OCMW en van ouders van mindervaliden. De bewoners zullen in deze aangepaste woningen gebruik kunnen maken van allerlei zorgdiensten die in de directe omgeving voorhanden zijn. Het project zal eind 2019 klaar zijn.

Aan de Kerkelei in Schilde is gestart met de bouw van 16 huurappartementen. De plannen hiervoor zijn niet nieuw, maar het heeft lang geduurd vooraleer er concrete vooruitgang werd geboekt in dit project. Er komt nu toch duidelijk schot in de zaak.

Aan de Meester Berghmansstraat in Zoersel kocht De Voorkempen-Helpt Elkander eind vorig jaar 8 woningen met 3 slaapkamers aan. Die kunnen nu verhuurd worden. Het gaat om nieuwbouwwoningen die aannemer Van Roey realiseerde. Binnenkort starten ook de projecten Kapelakker en Lochtenberg in Brecht. Beide projecten voor nieuwbouwwoningen werden ondertussen gegund aan de aannemers. De startdatum moet nog bepaald worden.

Energiezuiniger bouwen

“De Voorkempen-Helpt Elkander zet de komende jaren fors in op de uitbreiding van het aantal woningen. Maar tegelijkertijd willen we ook zo ecologisch mogelijk bouwen. Het is de bedoeling om onze voetafdruk te verkleinen en in de mate van het mogelijke energiezuiniger te bouwen. Hiervoor krijgen we van de overheid minimumregels opgelegd”, legt Veronique Radermacher van De Voorkempen-Helpt Elkander uit.

“Daarnaast werken we ook aan een betere communicatie met onze huurders. We willen korter en sneller met hen in contact staan. Moderne communicatiemiddelen gaan we hierbij zeker niet uit de weg. Maar anderzijds is het directe contact met onze 3 maatschappelijke werkers op het terrein ook enorm belangrijk. Ondertussen zijn we gestart met een nieuwsbrief die we 2 maal per jaar uitsturen.”

Samen met haar vernieuwde ambities lanceerde De Voorkempen-Helpt Elkander een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. In het ontwerp van het nieuwe logo ligt de nadruk op eenvoud en gemoedelijkheid. De subtiele groene kleur en het dunne groene streepje onderaan verwijzen naar de grotere ecologische inspanningen van de huisvestingsmaatschappij. Opvallend is ook dat Helpt Elkander in het logo voortaan voluit staat vermeld en niet langer als een voor velen onbekende afkorting wordt meegenomen.

Ook interessant