Nieuwbouw

81 nieuwe sociale huur- en koopwoningen voltooid in Borsbeek

81 nieuwe sociale huur- en koopwoningen voltooid in Borsbeek
Aan De Robianostraat in Borsbeek realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning 12 nieuwe huurappartementen. Aan de Frans Beirenslaan verrezen in totaal 58 huurwoningen en 11 koopwoningen. Alle wooneenheden zijn ondertussen toegewezen aan de toekomstige bewoners. Beide nieuwbouwprojecten werden onlangs feestelijk ingehuldigd.

Het project aan de Frans Beirenslaan omvat om te beginnen 11 koopwoningen met 3 slaapkamers. Ook 58 huurwoningen (appartementen en woningen) verdeeld over 3 bouwblokken gesitueerd rond een binnengebied maken deel uit van dit project. Hiervan zijn er 30 wooneenheden met 1 slaapkamer, 9 woningen met 2 slaapkamers en 18 woningen met 3 slaapkamers. Hier is eveneens een kinderdagverblijf voorzien.

De site van het nieuwbouwproject aan de Frans Beirenslaan wordt langs een zijde omsloten door een gewestweg en langs de andere zijde door een gemeenteweg. Het grootste deel van de site is autoluw. Op verscheidene plaatsen zijn er doorgangen voor fietsers en voetgangers. De beperkte hoogte van de woningen en de afwisseling tussen de private tuintjes en publieke pleintjes versterken het open en groene karakter van het binnengebied.

Het geheel bestaat uit 5 bouwvolumes: 2 volumes met grondgebonden woningen aan de gewestweg, 1 langgerekt volume langs de gemeenteweg en 2 volumes in het binnengebied. De laatste 3 volumes omvatten appartementen op de verdiepingen en duplexwoningen op het gelijkvloers. Alle gebouwen zijn opgetrokken uit een sokkel in betonsteen en de bovenliggende lagen in paramentsteen. Er werd gekozen voor een eenvoudige structurele opbouw en voor een architectuur zonder franjes. Hierdoor kon er maximaal op woonkwaliteit ingezet worden.

Het ontwerp is van Dierendonckblancke Architecten uit Gent. Aannemer Hooyberghs uit Arendonk voerde de bouwwerken uit. Het totale prijskaartje bedraagt 8,94 miljoen euro. De werken startten in februari 2015 en werden eerder dit jaar afgerond. De huurders nemen nu volop hun intrek in het project aan de Frans Beirenslaan. Alle koopwoningen aan de Singel zijn toegewezen.

81 nieuwe sociale huur- en koopwoningen voltooid in Borsbeek

Project Edelweiss

Op de site van de voormalige wasserij Edelweiss aan De Robianostraat in Borsbeek verrezen in totaal 12 huurappartementen. Hiervan zijn er 2 appartementen met 1 slaapkamer, 5 appartementen met 2 slaapkamers en ook 5 appartementen met elk 3 slaapkamers. Ze bevinden zich allemaal rond een middenplein.

Het Ontwerpatelier uit Olen tekende de plannen voor het project ‘Edelweiss’. De nieuwbouw werd opgetrokken door Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal. De werken gingen van start eind 2016 en werden in april voltooid. Het project kost in totaal 1,52 miljoen euro. Alle appartementen zijn verhuurd en ondertussen ook al bewoond.

PPS-project

Voor de komende periode plant de gemeente een pps*-project in het centrum van Borsbeek. Hierin zijn 22 sociale huurwoningen opgenomen. [pps = privaatpublieke samenwerking]

Met de 2 nieuwe projecten aan de Frans Beirenslaan en De Robianostraat erbij beheert De Ideale Woning momenteel 97 sociale woningen in Borsbeek. Het opgelegd bindend sociaal objectief voor deze gemeente bedraagt 108.

“De afgelopen jaren realiseerde De Ideale Woning 79 bijkomende sociale huurwoningen in Borsbeek. Dit was mogelijk door de aankoop van 3 bestaande appartementsblokjes met telkens 3 appartementen en door de realisatie van de laatste 2 nieuwbouwprojecten. We leveren hiermee inspanningen om ook in deze randgemeente van Antwerpen een aanzienlijke groei van sociale woningen te realiseren”, benadrukt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

Ook interessant