Nieuw sociaal woonproject in Aartselaar ingehuldigd

  BE   28 september 2018 Bron: comtext
Nieuw sociaal woonproject in Aartselaar ingehuldigd
Aan de Palmboomstraat in Aartselaar huldigde de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning zopas een nieuw woonproject in. Het bestaat uit 28 huurappartementen verdeeld over 3 woonblokken. Dit inbreidingsproject in het centrum van Aartselaar wordt links begrensd door halfopen bebouwingen en aan de rechterzijde door het OCMW-gebouw.

Tot 2014 werden de gronden gebruikt als landbouwgrond. Nadien gaf het OCMW ze in erfpacht aan De Ideale Woning om er een nieuw woonproject te realiseren. Het was de bedoeling om hier eerder appartementen voor bejaarden te bouwen, zodat ze vlakbij het OCMW kunnen wonen en van de daar aangeboden diensten gebruik kunnen maken.

Het afgewerkte project bestaat uit 3 aparte woonblokken. Een eerste gebouw is gelegen aan de Palmboomstraat en sluit qua bouwvolume aan bij de naastliggende bebouwing. Hier bevinden zich 6 appartementen: 2 met 3 slaapkamers op het gelijkvloers en 4 appartementen met 1 slaapkamer op de eerste en de tweede verdieping. Vanuit het binnengebied is er toegang tot de fietsenstalling met daarbij aansluitend ook een garage.

De 2 kleinere gebouwen in het binnengebied bieden ruimte aan 22 appartementen: 12 met 2 slaapkamers en 10 met 1 slaapkamer. Doorgetrokken onder de beide gebouwen bevindt zich een halfondergrondse garage met 27 parkeerplaatsen (waarvan 2 voor mindermobiele bewoners), 2 ruime fietsenstallingen, toegangen tot de verticale circulatiekernen met een trap en lift, een huisvuilberging en technische ruimten.

Duidelijk grondplan

Op elke verdieping zijn alle appartementen ingeplant rond de centrale circulatiekern en van hieruit ook bereikbaar. Volgens het duidelijke grondplan zijn de leefruimten altijd op de hoeken van de gebouwen geplaatst, wat leidt tot een maximaal contact met de omgeving. Het slaapgedeelte situeert zich telkens aan de binnenzijde. Elk appartement beschikt over een ruim (dak)terras.

Alle appartementen zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. Overal zijn er voldoende brede gangen en deuren, alsook de nodige opstelruimten en voldoende ruime badkamers met inloop- of inrijdouches. De nodige handgrepen werden geplaatst en de terrassen zijn drempelloos toegankelijk.

Duurzaam en ecologisch

Van bij het ontwerp van het nieuwbouwproject werd in grote mate rekening gehouden met duurzaamheid en ecologie. Spouwmuren, vloeren en daken werden maximaal thermisch geïsoleerd. Elk appartement is uitgerust met een zonneboiler voor sanitair warm water. De zonnepanelen op het dak staan zuid georiënteerd. Regenwaterputten werden geïnstalleerd die door middel van een pompinstallatie instaan voor de spoeling van alle toiletten. Daken zonder regenwateropvang zijn aangelegd als groendak.

Het architectenbureau Atelier MA+P uit Brussel tekende de plannen voor het nieuwe project. De ontwerpers gingen voor een tijdloze, hedendaagse vormgeving. De lichtkleurige gevelsteen in wildverband werd gecombineerd met witte aluminium ramen en deuren, witte terrasleuningen in strekmetaal en witte dakranden. Deze beperkte kleur- en materiaalkeuze zorgen ervoor dat de nieuwe gebouwen mooi inpassen in de bestaande omgeving. Aannemer Frans Willems uit Ravels voerde de bouwwerken uit. De totale kostprijs van het project bedraagt 3,88 miljoen euro.

Collectieve buitenruimte

De bestaande toegang tot de parking van het OCMW werd opnieuw aangelegd. Die geeft toegang tot de appartementen in het binnengebied en de ondergrondse garage. De ruimte tussen de 3 nieuwe gebouwen werd omgetoverd tot een gemeenschappelijke groene buitenruimte met wandelpaden en een waterpartij met vlonder. Zowel de nieuwe bewoners als de bewoners van het RVT mogen hier gebruik van maken.

In overleg met Familiehulp werd beslist om een van de 3-slaapkamerappartementen op het gelijkvloers in te richten als een dagverzorging voor ouderen (NOAH). Hier kunnen thuiswonende bejaarden met een zorgbehoefte op een aangename manier samen de dag doorbrengen en de nodige ondersteuning en zorg krijgen. Deze specifieke dienst sluit mooi aan bij de al aanwezige voorzieningen van het OCMW.

“De realisatie van 28 sociale huurappartementen aan de Palmboomstraat door De Ideale Woning is een meerwaarde voor de dienstverlening van een gemeente/OCMW aan zijn burgers, met de aangepaste woningen voor bejaarden en dagverzorging voor de ouderen in samenwerking met Familiehulp”, onderlijnt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

Nog projecten op stapel

Voor de komende periode plant De Ideale Woning nog nieuwe projecten in Aartselaar.
  • Aan het Laar 11 kocht de sociale huisvestingsmaatschappij een voormalige drukkerij aan. Hier komt een vervangingsbouw met 24 huurwoningen.
  • Den Draeck is een CBO-project waarbij De Ideale Woning 15 woningen zal overkopen.
  • Het oude kantoorgebouw van Punta Linea aan de Antwerpsesteenweg 38 wordt omgebouwd tot 9 appartementen. De werken hiervoor zijn enkele maanden terug al van start gegaan.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo