Vastgoed

Nieuw woonproject voor psychisch kwetsbare mensen in Boechout

Nieuw woonproject voor psychisch kwetsbare mensen in Boechout
Onder de noemer Matrix Wonen nemen 10 bewoners met een psychische kwetsbaarheid hun intrek in een van de appartementen in de omgebouwde Villa Madonna in Boechout. Dit project kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en De Vliering vzw. Het kadert in het bijzondere doelgroepenbeleid inzake huisvesting van de gemeente Boechout. Het nieuwe woonproject werd zopas feestelijk ingehuldigd.

Het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de gemeente Boechout werd door de Vlaamse minister van Wonen goedgekeurd in 2010. Hierin werd gestipuleerd dat een bepaald aantal sociale woningen voorbehouden wordt aan de doelgroep “personen met een psychische kwetsbaarheid”. Vanuit die optiek gebeurde er een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om Villa Madonna aan de Janssenlei 8 in Boechout te verbouwen tot een 10-tal appartementen. De studie toonde overtuigend de haalbaarheid van dit project aan.

In januari 2008 droeg de vzw Broeders van Liefde de eigendom van Villa Madonna over aan De Ideale Woning. De huisvestingsmaatschappij stond door middel van een recht van opstal in voor de realisatie van 10 plaatsen voor beschut wonen in de villa. Nadien legde het dossier een lange administratieve weg af. Zo moest het passeren via de dienst Monumenten en Landschappen, aangezien het om bouwkundig erfgoed in een beschermd dorpsgezicht gaat.

Na enkele jaren van vertraging konden de verbouwingswerken aan Villa Madonna op 29 februari 2016 eindelijk starten. Om aan de huidige isolatienormen te voldoen, werd het gebouw volledig gestript. Aannemer Meeusa uit Tessenderlo voerde de werken uit onder leiding van de architecten Bart Janssens en Elisabet Viérin. Binnen de 115 jaar oude muren werden 10 appartementen op ingenieuze wijze ingepast. Op het gelijkvloers is een technische ruimte voorzien. In oktober was het project klaar. De totale kostprijs bedraagt 1,21 miljoen euro.

Oog voor bijzondere doelgroepen

“Het resultaat mag gezien worden. De Ideale Woning is er in geslaagd om het oorspronkelijke gebouw dat in 1902 ontworpen werd door de bekende Antwerpse architect Joseph Bascourt volledig intact te houden. Dat laatste geldt uiteraard voor de buitenkant. Aan de binnenkant is er een grondige transformatie gebeurd. Ik wil bij deze gelegenheid de huisvestingsmaatschappij alle lof toezwaaien. Sinds het eerste contact in 1984 tot nu heeft De Ideale Woning oog gehad voor bijzondere doelgroepen, voor mensen die het omwille van een handicap of kwetsbaarheid vaak aan goede huisvesting ontbreekt”, onderlijnt Jo Verstraeten, directeur van De Vliering.

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe cruciaal aangepaste, betaalbare en goede huisvesting is voor mensen die omwille van psychische gezondheidsproblemen veel, zo niet alles zijn kwijt gespeeld. Willen onze cliënten, vaak langdurig opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, opnieuw de draad van het gewone leven kunnen opnemen, dan begint dat proces met huisvesting.”

Aan de cliënten van De Vliering stelt De Ideale Woning nu in totaal 27 appartementen ter beschikking. Ook met de verbouwing en herbestemming van Villa Madonna draagt de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw zijn steentje bij om voor bijzonder kwetsbare mensen kwalitatieve huisvesting te voorzien.

Nieuw woonproject voor psychisch kwetsbare mensen in Boechout

Samenwerking met welzijnsorganisaties

“Ik merk dat sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen evolueren naar woonmaatschappijen en een belangrijke rol kunnen spelen voor wat het patrimonium van welzijnsorganisaties betreft. Vanuit die optiek werkt De Ideale Woning graag samen met welzijnsorganisaties. Dergelijke organisaties kunnen immers een professionele begeleiding geven aan kwetsbare mensen in onze samenleving”, licht voorzitter Dirk de Kort van De Ideale Woning toe.

“Op gemeentelijk niveau vervult het lokale bestuur als woonregisseur een belangrijke rol in de uitwerking van een woonvisie voor betaalbaar wonen op zijn grondgebied. De gemeente Boechout maakt het via zijn ruimtelijk beleid mogelijk dat er op een duurzame en innovatieve wijze gebouwd kan worden voor zijn inwoners. Het is bovendien een goede evolutie dat sociale huisvestingsmaatschappijen niet telkens nieuwe gronden aansnijden om nieuwe projecten te realiseren. De herbestemming van beschermde gebouwen in overleg met Erfgoed Vlaanderen is daarbij een mogelijke en haalbare piste.”

Ook interessant