Architectuur

Oproep: Collectieve woonprojecten in Vlaanderen

Oproep: Collectieve woonprojecten in Vlaanderen
Architectuurwijzer doet onderzoek naar collectief wonen in Vlaanderen. Najaar 2019 brengen zij een aantal Vlaamse projecten samen in een tentoonstelling voor het brede publiek. Men wil de meerwaarde van collectief wonen in beeld brengen en tonen wat de woonkwaliteit kan zijn voor de bewoners. Tegelijk wil Architectuurwijzer haar blik open houden en zoveel mogelijk projecten leren kennen, en parallel in beeld brengen via onze website.

Architectuurwijzer denkt daarbij zowel aan cohousingprojecten als aan andere woonprojecten met gedeelde ruimtes. Het kan gaan om historische woonprojecten, klassieke projectontwikkeling, sociale huisvestingsprojecten of projecten voor specifieke doelgroepen zoals senioren, mensen met een beperking, …

In het afgelopen jaar heeft AW heel wat projecten opgespoord. Maar misschien zien we er nog over het hoofd. Ken jij een interessant collectief woonproject? Je kan AW hiervan op de hoogte brengen via deze link, waarin je enkele vragen beantwoordt en/of doorverwijst naar andere gegevens of contactpersonen. Je hoeft zelfs niet alle vragen in te vullen.

Alvast dank! We zien je graag tijdens de tentoonstelling in C-mine cultuurcentrum Genk (najaar 2019) of STAM te Gent (voorjaar 2020).