Vastgoed

Realisatie woonproject Ardea-Lofts in voormalige brouwerij zo goed als afgerond

Realisatie woonproject Ardea-Lofts in voormalige brouwerij zo goed als afgerond
De realisatie van het woonproject Ardea-Lofts aan de Broekstraat 17 in Wijnegem nadert zijn voltooiing. De omvorming van het oude Ardeagebouw tot 20 lofts nam bijna anderhalf jaar in beslag. De woonunits worden casco opgeleverd en staan klaar voor de nieuwe bewoners om ze verder in te richten. Opmerkelijk aan het project is de reeks ingrepen die tijdens de werken werd uitgevoerd om te komen tot een duurzame constructie met een doorgedreven warmte- en geluidsisolatie. Hierdoor gaat het woonproject zelfs verder dan de voorgeschreven energieprestatieregelgeving.

De gebouwen van brouwerij "Les Brasseries Ardea" werden tussen 1920 en 1930 op de site aan de Broekstraat in Wijnegem opgetrokken. Eind jaren '30 ging de brouwerij failliet en werden de gebouwen overgenomen door de firma Peeters-Brems die zich toelegde op de productie van motorolie. De merknaam 'Ardea' bleef behouden. Deze industriële activiteit werd ongeveer 15 jaar geleden stopgezet, waarna de ketels en installaties werden ontmanteld en het volledige terrein werd ontruimd. Sindsdien stonden de gebouwen leeg.

Invulling als woonfunctie

De gebouwen van de vroegere brouwerij Ardea herinneren aan een industrieel verleden en hebben hierdoor een zekere waarde voor de omgeving. Vooral de statige schoorsteen geldt als een herkenbaar ankerpunt in de weidse omgeving. De gemeente Wijnegem was van bij het begin grote voorstander om aan de ganse site een woonfunctie te geven.

In februari 2009 werd het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ARDEA goedgekeurd.
Hierin werd de bestemming gewijzigd naar meergezinswoningen en werd het behoud van haar erfgoedwaarde gegarandeerd, maar legde ook duidelijke voorschriften op. Maximaal 20 wooneenheden of lofts zijn er toegelaten, om de draagkracht van het gebied niet te overschrijden. De gemeente Wijnegem leverde de bouwvergunning af in januari 2011 en die werd door de Deputatie van de provincie Antwerpen bevestigd in augustus 2014.

Realisatie woonproject Ardea-Lofts in voormalige brouwerij zo goed als afgerond

Privacy omwonenden

Hoewel de bouwvergunning voor dit project al in 2011 werd afgeleverd, liet de start van de werken op zich wachten. In de periode tot aan de start van de werken in april 2017 vond grondig overleg plaats tussen de bouwheer en de buurtbewoners om tot een goede oplossing te komen. Er werd een overeenkomst bereikt met alle betrokken partijen. In het kader hiervan nam de bouwheer maatregelen om de privacy van de omwonenden maximaal te garanderen en de geluidshinder tijdens de werken tot een minimum te beperken.

“De oorspronkelijke plannen voor de realisatie van 20 lofts in het voormalige Ardeagebouw bleven ongewijzigd. De doorgedreven omkadering van het project en de afspraken met de omwonenden waren bedoeld om tot een harmonieuze realisatie te komen. Dit deden we geheel uit respect voor de rustige buurt, zijn groene omgeving en de mensen die er nu al wonen”, benadrukt Kris Nédée van bouwheer Immo RHC.

Het terrein van de oude brouwerij Ardea heeft een totale oppervlakte van ruim 7.000 m². Het statige hoofdgebouw en de overige gebouwen werden omgebouwd tot 20 lofts met 33 overdekte en 14 open parkings. De wooneenheden omvatten 4 penthouses met een daktuin en de mogelijkheid tot het plaatsen van een privézwembad, 7 duplex-units met ruime zonneterrassen en 9 lofts met ruime terrassen. De bestaande schouw werd gerestaureerd en blijft dus behouden als herinnering aan de vroegere bedrijvigheid.

Doorgedreven warmte- en geluidsisolatie

De lofts werden casco uitgevoerd met volledige wind- en waterdichte afwerking. Hierin is de restauratie en isolatie van de buitengevels voorzien. De dakbedekking werd in zijn totaliteit vernieuwd. Dit omvat ook de plaatsing van het buitenschrijnwerk, de beglazing, de inkomdeuren (ook de gepantserde inkomdeuren van de lofts), de scheidingswanden tussen de wooneenheden onderling en met de gemeenschappelijke delen, de akoestische en thermische vloerisolatie en alle nutsvoorzieningen tot in de lofts. De gemeenschappelijke delen werden volledig afgewerkt.

De transformatie van de oude brouwerij gebeurt met hoogwaardige materialen en dito afwerking, volgens het ontwerp van de Antwerpse architect Wil Bots. Het einddoel is een duurzame constructie met een minimum aan onderhoud en een doorgedreven warmte- en geluidsisolatie. Door middel van geothermie (= gebruik maken van aardwarmte) wordt het hele project voorzien van warm water voor sanitair en (vloer)verwarming.

Bij geothermie maakt men gebruik van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. De bouwheer plaatste een systeem van putten, leidingen en individuele warmtepompen per unit. Hiermee kan elke loft verwarmd worden in de winter, maar ook passief gekoeld worden in de zomer. Het elektrische vermogen voor de warmtepompen en het individueel verbruik kan opgewekt worden door zonnepanelen. Door de bouwschil maximaal te isoleren en de plaatsing van een opgelegd ventilatiesysteem is de vereiste energie echt beperkt. Het project loopt dan ook voor op de huidige bepalingen van de energieprestatieregelgeving.

Groene omgeving

Het woonproject 'Ardea-Lofts' is gelegen in een groene omgeving met een wijds uitzicht en vlotte verbindingen. Het aspect van de natuurrijke omgeving wordt nog versterkt door de aanleg van een gemeenschappelijke parktuin die toegang verleent tot de inkomhal van de respectievelijke lofts. De aanplantingen gebeuren met streekeigen bodembedekkers, bomen, struiken en groenblijvende planten. Het bestaande achterliggende bos wordt in eer hersteld en verder ontwikkeld in overleg met Agentschap Natuur en Bos.