Nieuwbouw

Bouw nieuw Havenhuis start in september

De bouw van het nieuw Havenhuis, de nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf naar een ontwerp van Zaha Hadid Architects, gaat midden september van start.
Het Havenbedrijf heeft de aannemers geselecteerd die de bouw zullen uitvoeren. Het gaat om Interbuild nv die zal instaan voor de algemene aanneming, Victor Buyck Steel Construction nv die de staalconstructie voor het nieuwe gebouw voor zijn rekening zal nemen en Groven+ nv die zal instaan voor de gevelconstructie van de nieuwbouw. De kostprijs voor het nieuw Havenhuis bedraagt 49,9 miljoen euro. De werken zullen 33 kalendermaanden in beslag nemen. In het najaar van 2015 nemen zowat 500 werknemers van het Havenbedrijf hun intrek in de nieuwe hoofdzetel.

De procedure
De keuze voor de aannemers is het resultaat van een intensieve onderhandelingsprocedure die tien maanden in beslag heeft genomen. De raad van bestuur van het Havenbedrijf hechtte dinsdagavond zijn goedkeuring aan de uitkomst van het hele traject waardoor de aannemers kunnen worden aangesteld. De gunningsprocedure schrijft echter nog een ‘stand still’ periode van minstens 15 kalenderdagen voor waardoor de effectieve gunning van de verschillende opdrachten ten vroegste begin augustus zal kunnen gebeuren. Dat betekent dat de werken voor de bouw van het nieuwe Havenhuis midden september van start kunnen gaan. Ondertussen werden de milieu- en de bouwvergunning voor het project al door de Vlaamse overheid afgeleverd.

Ambitieus
“Met de bouw van het nieuwe Havenhuis hebben we voor een ambitieus en uitdagend project gekozen”, zegt havenschepen Marc Van Peel. “Deze uitdaging willen we echter zo goed mogelijk beheersen. We hebben bij aanvang van het project een werkgroep risicomanagement geïnstalleerd die risico’s (in tijd, in budget of van kwaliteitsverlies) zoveel mogelijk moet inperken. We zullen, vanuit het principe van goed bestuur, ook de uitvoering van de werken nauwlettend in de gaten houden”, aldus Van Peel. Zo is de prijsofferte van de aannemer een vast bedrag die geen prijsherzieningen toelaat gedurende de werffase van drie jaar.

Het totale prijskaartje voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf bedraagt 49,9 miljoen euro. De raming voor het uitvoeringsontwerp bedroeg 47,5 miljoen.

Het project
Zaha Hadid Architects staat met haar ontwerp garant voor een prestigieus gebouw dat een nieuw landmark zal worden aan de skyline van Antwerpen. "Met het gebouw willen we de Antwerpse haven ook architecturaal op de wereldkaart zetten. Het nieuw Havenhuis zal ongetwijfeld een mooi visitekaartje zijn tijdens de ontvangsten van onze bezoekers die een kijk krijgen op de stad en de haven", zegt havenschepen Marc Van Peel. Met de nieuwe hoofdzetel komt het Havenbedrijf tegemoet aan een nijpend plaatsgebrek in het huidige Havenhuis aan de Entrepotkaai op het Eilandje. Tegelijkertijd moet de centralisatie van de afdelingen van het Havenhuis en Kaai 63 zorgen voor een meer optimale samenwerking. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan ongeveer 500 werknemers.In het kort
  • Het ontwerp = vrije interpretatie van een balkvormig volume dat opgetild wordt boven het bestaande gebouw en steunt op drie betonnen sculpturale pijlers; het nieuwe volume is noord-zuid georiënteerd en ligt evenwijdig aan het Kattendijkdok
  • Het ontwerpteam = THV Zaha Hadid Limited, bestaande uit Zaha Hadid Architects, Bureau Bouwtechniek, Studiebureau Mouton en Ingenium

Ook interessant