Nieuwbouw

Alles wat je moet weten over de stikstofberekening

Alles wat je moet weten over de stikstofberekening
Wat veel mensen niet weten, is dat in Nederland de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht is. Deze wet bepaalt dat de natuur in Nederland niet mag verslechteren. Daarom zijn er 160 zogeheten Natura2000 gebieden aangewezen, waarvan zo’n 120 stikstofgevoelig zijn.

Er zijn verschillende activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals het bouwen van huizen of de aanleg van een snelweg. Om dit soort activiteiten uit te mogen voeren, moet er een stikstofberekening worden gemaakt. Met zo’n berekening krijg je een beter idee over de impact van menselijke activiteiten op de natuur. In dit artikel lees je er meer over.

Wat is een stikstofberekening precies?

Een stikstofberekening moet worden gedaan bij verschillende soorten activiteiten en projecten. Laat je bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning bouwen, dan moet er worden aangetoond dat de bouw ervan geen negatief effect heeft op de natuur. Voordat de stikstofberekening plaatsvindt, wordt er eerst een Voortoets Stikstof uitgevoerd in de zogeheten AERIUS Calculator. Die calculator bepaalt of er stikstofdepositie plaatsvindt binnen de (beschermde) natuurgebieden in ons land en net over de grens. Als er uit die voortoets blijkt dat er mogelijk een significant negatief effect zal zijn, dan moet er verder onderzoek worden gedaan.

Dat gebeurt aan de hand van een stikstofberekening, een methodologie waarmee de uitstoot en depositie van stikstofverbindingen in kaart wordt gebracht. Binnen deze berekening worden er analyses gedaan van emissies die vrijkomen uit verschillende soorten bronnen, zoals de industrie, het verkeer, de landbouw en de bouw en hun totale impact op de natuur en de omgeving. Je hebt ongetwijfeld wat meegekregen van de boerenprotesten waarbij boeren protesteerden tegen nieuwe plannen omtrent de stikstofuitstoot, waardoor ze hun werk misschien niet meer kunnen uitvoeren. Er zijn dus voor- en tegenstanders van de regelingen omtrent stikstof. Feit is in ieder geval wel dat het met oog op het milieu en de wereld een goede ontwikkeling is.

Als particulier een stikstofberekening laten uitvoeren

Als je geen boer bent en je ook niet werkzaam bent in de landbouw of een industrie, heb je als particulier niet snel te maken met een stikstofberekening. Althans: wanneer je geen nieuwbouwwoning gaat kopen of wanneer je geen renovatie uit laat voeren. In zo’n geval is het meestal wel verplicht om een dergelijke berekening te laten maken. Om dat zo voordelig en goed mogelijk te laten doen, is het aan te raden om online op zoek te gaan naar een betrouwbare professional, bijvoorbeeld bij Handel Bouw Advies. Vraag hier je offerte aan voor jouw stikstofberekening wanneer je nieuwsgierig bent naar hoeveel dat zou gaan kosten.

Naast het (ver)bouwen van een woning kun je als particulier betrokken zijn bij een groot ontwikkelingsproject, zoals het bouwen van industriële complexen of wegen. Ook daar worden dit soort berekeningen uitgevoerd om zo te kijken wat de invloed van de bouw is. Wanneer je niet dagelijks te maken krijgt met dit soort zaken kan het voor particulieren best lastig zijn om precies te snappen wat er zoal moet gebeuren bij een stikstofberekening. Er komt namelijk van alles kijken bij dit proces. Daarom is het wel zo verstandig om gespecialiseerde adviseurs of experts in te schakelen die je kunnen helpen bij het begrijpen en het uitvoeren van zo’n berekening. Wanneer je zelf zo’n berekening moet laten uitvoeren, is het in ieder geval goed om te weten dat je wat zaken nodig hebt: plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en details van de woning, een situatietekening en een installatieconcept.

Voordelen van het bestaan van een stikstofberekening

Om bepaalde projecten in de bouw, diverse industrieën of de infrastructuur te laten slagen, is een stikstofberekening dus vaak een must. Dat is zeker niet voor niets het geval, want stikstofberekeningen bieden allerlei voordelen in het kader van milieubescherming, planning en beleidsvorming. Denk bijvoorbeeld aan de volgende voordelen:

  • Het grootste voordeel is natuurlijk de impact van het menselijk leven op de natuur. Door actief bezig te gaan met de stikstof in bepaalde gebieden kunnen natuurgebieden worden gered. Doen we dat niet, dan is de kans groot dat er steeds minder gezonde natuur in Nederland zal zijn.

  • Daardoor, en door de aanwezigheid van veel stikstof, wordt de gezondheid en luchtkwaliteit van de mens ook aangetast. Door stikstofberekeningen te maken, kunnen er vervolgens maatregelen worden getroffen om de blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen. Daarmee wordt de luchtkwaliteit beter en wordt de gezondheid van de mens beschermd.

  • Tot slot wordt duurzame ontwikkeling van verschillende sectoren bevorderd door de uitvoering van dit soort berekeningen. Ook dat heeft uiteindelijk weer een (positief!) effect op het beschermen van het milieu en de aarde.

Ook interessant