Nieuwbouw

Stikstofsaga moet snel robuust antwoord krijgen

Stikstofsaga moet snel robuust antwoord krijgen
Onlangs heeft de Raad van State een kritisch advies gegeven over de uitwerking van het stikstofdecreet dat voorligt. In overeenstemming met VOKA, wijst Embuild Vlaanderen op het belang van een juridisch robuust decreet. Dat dient er te komen zonder oponthoud en met de noodzakelijke aanpassingen. Langer wachten en verdere vertragingen zijn geen optie omdat anders zeer veel bouwprojecten in het gedrang komen en er enorme economische schade dreigt. De bouwfederatie roept de Vlaamse regering op om snel en doortastend de nodige stappen te zetten.

“Het huidig deficit aan rechtszekerheid voor particulieren, opdrachtgevers van bouwprojecten en bouwbedrijven is niet houdbaar. Zonder definitief en robuust stikstofkader dreigen bouwprojecten onmogelijk te worden. Nochtans zijn die projecten cruciaal om onze omgeving te verduurzamen, de woningproblematiek te beantwoorden, de mobiliteit te verbeteren en de klimaatuitdaging aan te pakken”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.