Duurzaam Bouwen

Maak werk van Natuurherstelwet met perspectief voor Vlaanderen

Maak werk van Natuurherstelwet met perspectief voor Vlaanderen
Zonder doortastende tussenkomst dreigt huidige Natuurherstelwet stikstofproblematiek in kwadraat te veroorzaken Politieke hardliners op Europees niveau blijken zich soepeler op te kunnen stellen van zodra zij zich begeven op het nationale toneel. Want daar dienen zij regelgeving op het terrein en met het nodige draagvlak bij de bevolking te verwezenlijken. Zo heeft De Tijd onlangs bericht dat voormalig klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans het stikstofprogramma in Nederland met vijf jaar wil versoepelen.

Met de Tweede Kamerverkiezing in Nederland voor de deur schuift hij 2035 in plaats van 2030 als deadline naar voren. Maar Embuild Vlaanderen beklemtoont dat het stikstofdossier en de Natuurherstelverordening deel uitmaken van hetzelfde hete hangijzer. Hoewel de stikstofproblematiek momenteel de grootste uitdaging vormt voor de Vlaamse regering, als gevolg van de Europese habitatrichtlijn, dient zonder talmen ook de natuurherstelverordening te worden bijgestuurd. Die kan immers de stikstofproblematiek nog uitbreiden, terwijl vergunningen nu al quasi onmogelijk worden.

De Natuurherstelverordening ligt vandaag opnieuw op tafel op het Europese niveau. Daarom dat de bouwfederatie de draagwijdte ervan en de sense of urgency onder de aandacht brengt van de beleidsmakers en politici in ons land.

Klik hier voor de blog

Ook interessant