Vastgoed

Met nieuwe definitie kan iedereen ruimtebeslag verminderen

Met nieuwe definitie kan iedereen ruimtebeslag verminderen
Binnen en buiten open ruimte werk maken van biodiversiteit en waterhuishouding Onlangs heeft de Europese Commissie de definitie van ruimtebeslag verfijnd. Voortaan vallen tuinen, parken, recreatiezones en weiden van particulieren er niet langer onder. Niet alleen vermindert het ruimtebeslag in Vlaanderen plotsklaps van 33 naar 22%, ook kan nu iedereen het ruimtebeslag verminderen door haar of zijn perceel klimaatbestendig te maken met minder verharding, meer biodiversiteit en een robuuste waterhuishouding.

Dat geeft de mogelijkheid om meer rechtszekerheid te bieden die de omgevingskwaliteit enkel ten goede kan komen. Embuild Vlaanderen is tevreden met die verfijning want de klassieke definitie kijkt te vaak kijkt naar de eigenaar van de gronden terwijl het in de praktijk gaat om de eigenschappen van de gronden: biodiversiteit, waterdoorlaatbaarheid en de bodemkwaliteit.

Lees de Embuild Blog hier.