Algemeen

Vlaamse meerderheid wil woensdag bouwshift goedkeuren

Vlaamse meerderheid wil woensdag bouwshift goedkeuren
In de periode 2013-2019 was het bijkomend ruimtebeslag nog 5,1ha/dag. Met de bouwshift wil de Vlaamse Regering dit tegen 2040 verminderen tot 0ha/dag. Niet alle onbebouwde woongebieden zullen dan nog bebouwd kunnen worden. Met de bouwshift wil de Vlaamse Regering eigenaars die waardeverlies lijden als hun grond herbestemd wordt correct vergoeden voor dit waardeverlies. Embuild Vlaanderen dringt erop aan dat het decreet nu definitief wordt goedgekeurd zodanig dat er eindelijk rechtszekerheid wordt gecreëerd voor eigenaars en actoren.

Het eigenaarschap in Vlaanderen is erg versnipperd. Naar schatting gaat het om 150.000 eigenaars waarvan 70 % gezinnen met één bouwgrond als appeltje voor de dorst of als reserve voor de kinderen.

Bouwshift op het terrein is al verschillende jaren aan de gang

Het Departement Omgeving publiceerde recent cijfers over verharding in Vlaanderen. Sinds 2020 zien we dat de verharding trager toeneemt en de laatste twee jaar zien we zelfs een netto afname. Vergeleken met de toestand 2020 is er in 2022 ongeveer 1890ha minder verharde oppervlakte in Vlaanderen.

Bijkomende verharding neemt al drie jaar af

De toename van de nettoverharde oppervlakte die al 3 opeenvolgende jaren afneemt, geeft aan dat er een structurele wijziging is in de manier waarop we met onze ruimte omgaan. De bouwsector gaat steeds efficiënter om met de beschikbare ruimte. Zo wordt bijna 80% van de bijkomende woningen gerealiseerd binnen het bestaande ruimteslag, bij appartementen is dit zelfs 90%. Elke woning die gesloopt wordt, wordt gemiddeld vervangen door 2,2 wooneenheden.

Ontharding speelt een belangrijke rol bij nieuwbouw

Veel nieuwbouwprojecten zijn tegelijk ook een onthardingsproject. Oude ruimte- en energieverslindende bebouwing verdwijnt en wordt vervangen door efficiënte nieuwbouw. In 2022 bedraagt de bruto ontharde oppervlakte 10 870ha.
Het Departement Omgeving definieert verharding als een wijziging van het bodemoppervlak door het aanbrengen van artificiële, (semi-)ondoorlaatbare materialen van gebouwen, wegen, parkings,… Er wordt geen rekening gehouden met de waterdoorlaatbaarheid van het materiaal. De combinatie van ontharding en het toepassen van waterdoorlaatbare materialen verhoogt de hoeveelheid neerslag dat in de bodem kan dringen en vermindert het risico op wateroverlast.

Nettoverharde oppervlakte

Build for Life