Algemeen

Gezondheid en levenskwaliteit dienen speerpunten te zijn van ruimtelijke plannen

Gezondheid en levenskwaliteit dienen speerpunten te zijn van ruimtelijke plannen
Foto: Embuild Vlaanderen
Onlangs hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een studie uitgebracht waaruit blijkt dat de concentratie fijnstof in de lucht en de nabijheid van groen bepalend zijn voor het aantal doktersbezoeken. Maar liefst 20.000 wijken namen de onderzoekers onder de loep. Volgens Embuild Vlaanderen bieden deze resultaten inzichten die dienen te worden meegenomen in een ruimtelijke toekomstvisie voor Vlaanderen. Kwaliteitsvolle verdichting staat of valt met een verbetering van de luchtkwaliteit en de aanwezigheid van veel meer groen dan vaak vandaag het geval is in onze stedelijke centra en dorpskernen.

Lees de blog hier.

"Embuild Vlaanderen breekt al geruime tijd een lans voor multidisciplinaire ruimtelijke plannen om de levenskwaliteit van, en de betaalbaarheid voor de mensen te waarborgen. Planologen, architecten, landschapsarchitecten, economen, ingenieurs, mobiliteitsexperts, bouwsector enz. dienen evenwichtig samen te werken om de nodige tools aan beleidsmakers aan te reiken. Bij verdichting kan je immers niet van een wit blad vertrekken", zeg Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Ook interessant


Build for Life