Nieuwe cijfers geven aan dat bijkomend ruimtebeslag fors blijft dalen

  BE   2 december 2021 Bron: Confederatie Bouw
Nieuwe cijfers geven aan dat bijkomend ruimtebeslag fors blijft dalen
Foto: Google
In Vlaanderen is er nooit zo weinig bijkomende ruimte ingenomen als in 2020. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel. Het bijkomend ruimbeslag is vorig jaar gedaald tot 3,57 ha/dag. Dat is 22% minder dan in 2019. Meer nog, daarmee ligt de doelstelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voor 2025 binnen handbereik: 3ha/dag. Voor huizen en flats is de evolutie nog gunstiger. 1,98 ha/dag in 2020 of een daling met 37% in vergelijking met 2019. Jaar na jaar worden er steeds meer huizen en flats binnen het bestaande ruimtebeslag gerealiseerd. Naast het toenemende belang van hergebruik van gronden, zijn bouwgronden schaars en zit compact bouwen al langer in de lift.

ďDe Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt om de gunstige evolutie in bijkomend ruimtebeslag op te nemen in de uitwerking van het BRV. In de debatten houden experts vandaag nog te vaak doembeelden voor, terwijl de evolutie vooral voor wonen onmiskenbaar gunstig isĒ, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Onlangs heeft de Vlaamse overheid aangegeven dat bijna 80% van de nieuwe huizen en flats die tussen 2017 en 2020 werden gebouwd, gelegen zijn binnen bestaand ruimtebeslag. Bovendien wordt een gesloopte woning vervangen door 2,2 wooneenheden. Met een hogere dichtheid als resultaat. Verouderde villa's met een weinig efficiŽnt ruimtegebruik worden gesloopt en vervangen door compacte flats of rijwoningen. Daarnaast worden de percelen en de woningen steeds kleiner:

  • Het aantal woningen per ha is de laatste decennia zelfs meer dan verdubbeld van 10 in 2000 tot 24 in 2018.
  • Terwijl er in 1990 nog sprake was van 222 m≤, is de gemiddelde oppervlakte van een nieuwe woning in 2016 teruggelopen tot 133 m≤. In dezelfde periode zijn nieuwe flats geŽvolueerd van gemiddeld 123m≤ naar 66 m≤ (laatste gegevens van Statbel).

ďBetaalbaar wonen komt voor heel wat huishoudens onder druk te staan. Daarom vraagt de VCB een positief beleid dat inzet op voldoende woonaanbod in onze centra en kernen. Daar is bovendien nog heel wat werk aan de winkel om verdichte woonomgevingen voor te bereiden op klimaatveranderingen. Ruimtelijke verrommeling, te weinig groen, hittestress, ontoereikende waterhuishouding enz. dienen te worden aangepakt. En dat vergt multidisciplinaire plannen en investeringen van overheidswegeĒ, aldus Marc Dillen.Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo