Nieuwbouw

88% van bouwbedrijven heeft collectieve vakantiesluiting

88% van bouwbedrijven heeft collectieve vakantiesluiting
In juli trekt de bouwsector traditiegetrouw collectief op vakantie. Dit jaar gebeurt dat in 4 golven. De bouwbedrijven gevestigd in Brussel en in Halle-Vilvoorde zijn al sinds maandag 2 juli met vakantie. Voor de provincie Antwerpen en de regio Leuven start de bouwvakantie op 9 juli. In de praktijk betekent dit vanaf vrijdagavond 6 juli.
De provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen zijn op 16 juli aan de beurt. De bouwbedrijven uit Lokeren en Hamme wachten nog even tot 24 juli.
De vakantie duurt drie weken. In de regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde vier weken.

Een enquête van Bouwunie wijst uit dat 88% van de bouwbedrijven met personeel een jaarlijkse collectieve sluiting heeft. De meesten (81%) volgen de voorgestelde collectieve vakantieregeling van hun regio. Anderen hebben een eigen regeling uitgewerkt (16%) of volgen die van de regio waar ze vaak aan het werk zijn.

De collectieve sluiting geldt in 83% van de gevallen voor iedereen, zonder uitzondering. Bij de anderen werken ofwel de zaakvoerder, ofwel een of meer werknemers, nog even door. Om het vele werk af te krijgen of – in het geval van de zaakvoerder – wat bij te benen met de administratie of het materieel (wagens, machines, …) te (laten) onderhouden. Bij sommigen eindigt de vakantie wat vroeger om al voorbereidingen te treffen zodat de werven vlot kunnen heropstarten na de vakantie.

Van de zelfstandigen (d.i. bouwbedrijven zonder personeel die in principe helemaal niet gebonden zijn aan afspraken tussen werkgevers en werknemers) volgt 1 op 4 toch de door de sociale partners van hun regio voorgestelde collectieve vakantie. Vooral omdat ze samenwerken met andere bouwbedrijven en zelfstandigen.

Niet verplicht

De regionale collectieve regelingen voor bouwbedrijven met personeel zijn niet verplicht. Wie wil, mag ervan afwijken. Bedrijven die wegenwerken uitvoeren doen dat dikwijls. Om de verkeershinder te beperken. Maar voor de rest gebeurt het niet vaak dat bouwbedrijven afwijken van de collectieve sluitingsperiode. Enkel als het echt noodzakelijk is. En alleen in samenspraak met de werknemers. Soms ook op vraag van de opdrachtgever (zoals bij werken op autosnelwegen) zonder dat die het bouwbedrijf hiertoe kan verplichten.

bouwverlof 2018

Maar heeft voordelen

De collectieve regeling biedt voordelen op vlak van organisatie en timing. Voor het bedrijf en de ploegen. Maar ook omdat de werken afhankelijk zijn van de vlotte aanlevering van bouwmaterialen, van samenwerkingen met andere bedrijven, hoofd- en onderaannemers, ...

“Als iedereen tegelijk vakantie neemt, draaien de werven op de andere dagen op volle toeren. Deadlines worden gemakkelijker gerespecteerd. Je vermijdt dat het bedrijf gedurende een lange periode in vakantiemodus zit en maar half werk kan leveren. Dat is het grote voordeel van het bouwverlof”, besluit Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie.

Overzicht bouwvakantie Vlaanderen-Brussel

Overzicht bouwvakantie Vlaanderen-Brussel

Ook interessant