Aanhoudende hitte veroorzaakt aanzienlijke hinder in de bouw

  BE   20 juni 2017 Bron: Confederatie Bouw
Aanhoudende hitte veroorzaakt aanzienlijke hinder in de bouw
Warmte en uitblijvende regen zorgen de laatste week in verschillende sectoren voor beroering. Nu ook een ware hittegolf ingezet lijkt, laat ook de bouw van zich spreken. Een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw onder haar leden, brengt een aanzienlijk productiviteitsverlies aan het licht vanwege de specifieke weersomstandigheden, alsook de vastgelegde deadlines komen in het gedrang. Het overgrote deel van de bouwbedrijven geeft aan specifieke maatregelen tegen de hitte te hebben genomen.

Van de bouwbedrijven die de rondvraag hebben beantwoord, heeft slechts 10 % niet te lijden onder de huidige hittedagen. Meer dan 80 % geeft een productiviteitsverlies aan van minstens 10 % dat kan oplopen tot boven de 30 %. Meer dan 40 % ondervindt daardoor moeilijkheden om de vastgelegde opleveringstermijn te halen. Zij geven aan dat het lastig wordt de afgesproken werken voor de start van het bouwverlof gedaan te krijgen.

Een groot knelpunt blijkt het storten van beton te zijn omdat die te snel droogt. Dit speelt ook roofing- en pleisterwerken parten, alsook het lijmen van bakstenen. Daarnaast ondervinden installateurs van PV-panelen en zonneboilers aanzienlijke hinder. Aannemers geven aan dat bij aanhoudende hitte dakwerken en afwerkingen allerhande (aanleg terrassen, gevelwerken, buitenschilderwerk enz.) aan de gevel van een woning bijkomende vertraging kunnen oplopen. Immers die laten het moeilijk toe in de schaduw te werken met een lager werkritme als gevolg.

Een veel voorkomende maatregel om aan de hitte te ontsnappen bestaat erin vroeger te beginnen (rond 6 uur) en voor de grootste namiddagwarmte te stoppen. Bijna 60 % van de bouwbedrijven heeft deze maatregel toegepast. Tegelijk heeft een derde van de bedrijven extra pauzes ingelast. Bovendien heeft een vierde van de bouwbedrijven de werkzaamheden aangepast door maximaal in schaduwrijke zones te laten werken. Bouwbedrijven voorzien ook extra water (67%) en zonnecrŤme en zonnebrillen (15%) voor hun arbeiders. Meer dan de helft van de respondenten van deze vragenronde heeft tussen de 5 en de 50 werknemers in dienst. Bijna 15 % van de bedrijven die hebben geantwoord, heeft meer dan 50 werknemers in dienst.

Opmerkelijk is het dat een groot aandeel van de respondenten die aangeven aanzienlijke hinder te ervaren, werken uitvoeren in West-Vlaanderen. Dit zou kunnen verbonden zijn aan de slinkende watervoorraad in die provincie waarover reeds een aantal dagen gewag wordt gemaakt in de pers.

De Vlaamse Confederatie Bouw brengt de impact op de sector van de huidige hittedagen onder de aandacht en vraagt opdrachtgevers begrip te hebben voor de gevolgen ervan zoals een langere oplevergingstermijn.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo