Wie kiest voor een bouwopleiding kiest voor een job

  BE   29 augustus 2014 Bron: Bouwunie
Op 1 september trekken ongeveer 450.000 jongeren over alle onderwijsrichtingen heen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs. 3% van hen zit in de 2de of 3de graad van het bouwonderwijs (bouw-, koeling-en-warmte-, hout- en schilderafdelingen). Zij hebben een goede keuze gemaakt, want de keuze voor een bouwopleiding is en blijft een keuze voor een job. Uit divers onderzoek, onder meer van de VDAB, blijkt dat de tewerkstellingsmogelijkheden van schoolverlaters met een bouwdiploma bij de hoogste in heel Vlaanderen zijn. Toch kan het aantal en de kwaliteit van de bouwafgestudeerden beter. Bouwunie pleit voor gerichte maatregelen om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken, onder meer via de hervorming van het secundair onderwijs waarin de bouwsector zeker ook haar zeg moet hebben.

Het aantal jongeren uit het TSO of BSO die kiezen voor een bouwopleiding kende vorig schooljaar een lichte groei met 54 tot 13.493 leerlingen. Daarmee is de dalende trend van de afgelopen jaren gestopt. Het studiegebied hout blijft de aantrekkelijkste opleiding uit het bouwonderwijs en representeert inmiddels al 59% van de leerlingen. Ook de nieuwe richtingen die zich focussen op duurzaam bouwen doen het goed.

Dat jongeren kiezen voor een bouwopleiding is het resultaat van vele inspanningen die zonder twijfel moeten doorgezet worden. Want ondanks de voortreffelijke tewerkstellingskansen in de bouw, komen nog te veel jongeren na hun opleiding niet in de sector terecht. Er is dus nood aan een verdere promotie van het TSO/BSO en specifiek de bouw- en houtopleidingen. Dit gebeurt best al van in het basisonderwijs. Het bouwonderwijs in Vlaanderen zou van een excellent niveau moeten worden. Op al het goede moeten we verder bouwen, de knelpunten moeten we gericht en verstandig oplossen. Binnen het nieuwe Vlaams regeerakkoord neemt de hervorming van het secundair onderwijs een belangrijke plaats in. De discussie over het opleidingsaanbod is daaraan gekoppeld. De structuur van het secundair onderwijs sluit niet naadloos aan op de structuur van ons economisch bestel. Bouwunie vertrouwt erop dat Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits rekening houdt met de arbeidswereld en de sectoren ook betrekt bij de hervormingen. Het opwaarderen van de duale opleidingsvorm “leren en werken” kan een nuttig instrument zijn in de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom en jeugdwerkloosheid. Daarnaast zijn stages en werkplekleren erg belangrijk om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten omdat jongeren zo de noodzakelijke praktijkervaring opdoen.
Bouwunie vraagt voorts om in het masterplan rond scholenbouw werk te maken van moderne, kwaliteitsvolle didactische uitrusting voor (nijverheids-) technische en beroepsgerichte opleidingen in het secundair onderwijs, zodat leerlingen leren werken met apparatuur die zij op de arbeidsmarkt ook zullen bedienen. Bouwunie wil ook minder, maar betere richtingen, waarbij een nauwe samenwerking is met Syntra, VDAB, de private sector, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs.

Aantal bouwleerlingen


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo