Terug naar school: bouwsector zoekt geschoold personeel

  BE   1 september 2015 Bron: Bouwunie
Op 1 september trekken meer dan 400.000 jongeren over alle onderwijsrichtingen heen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs. Vorig schooljaar volgden 13.178 onder hen of 3% een bouwgerichte opleiding (bouw, schilderwerk, hout, koeling en warmte). Ondanks de uitdagingen waarmee de bouwsector geconfronteerd wordt, heeft ze nog altijd nood aan goed opgeleide en geschoolde jongeren.

De vraag op de arbeidsmarkt naar jongeren die een bouwopleiding volgen is groter dan het aanbod. Op de lijst van de knelpuntberoepen prijken op dit moment heel wat bouwberoepen: daktimmerman, monteur van interieurinrichtingen, binnen-, buiten- en werkplaatsschrijnwerker, dakdekker, monteur van centrale verwarmingsinstallaties, brandertechnicus,… Dit zijn opleidingen waarvoor een diploma technisch of beroepsonderwijs gewenst is maar de bouwsector heeft ook nood aan hoger geschoolden: bachelors en masters. Op de lijst met knelpuntberoepen staan ook deze bouwtechnici: technicus studiebureau bouw, calculator bouw, conducteur bouw en werfleider.

Bouwonderwijs moet beter aansluiten op arbeidsmarkt

“We moeten ervoor zorgen dat meer jongeren een bouwopleiding volgen en erover waken dat ze ook effectief doorstromen naar onze sector. De bouwsector verkeert in een uitdagende economische situatie maar is nog wél een sector met toekomst”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie. “De bouw kent een immense technische evolutie denk maar aan luchtdicht bouwen, energieprestatieregelgeving (EPB), nieuwe milieuvriendelijke installatietechnieken, nieuwe bouwmethodes… Een jongere die kiest voor een job in de bouw is er één die mee wil met zijn tijd”. Behalve méér jongeren warm maken voor een job, moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het bouwonderwijs. Dit kan opgekrikt worden door meer aandacht te hebben voor praktijkervaring, vindt Bouwunie. Dat de Vlaamse regering begin juli haar goedkeuring gaf aan de verdere uitwerking van het project ‘duaal leren’ is positief. Zo kan de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt verkleinen. Bouwunie is ervan overtuigd dat opleidingen succesvol zijn wanneer ze vertrekken vanuit de noden van bedrijven en wanneer onderwijs, bedrijfswereld en leerjongeren maximaal op elkaar zijn afgestemd.

Leren op de werkvloer, een positieve keuze

Duaal leren gaat uit van een positieve keuze voor leren en werken en is een volwaardig opleidingstraject. Jongeren krijgen een algemene vorming en worden ook kwaliteitsvol voorbereid op de arbeidsmarkt. Het grote verschil is dat de competenties bij duaal leren en werken voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden. Jongeren vanaf 15 jaar zouden kunnen kiezen voor dit traject en 60% van de leertijd zou doorgebracht worden op de werkvloer. Voor Bouwunie is deze 60% een stap in de goede richting maar ze pleit voor een verhoging naar 80% want op de werkvloer leren jongeren belangrijke arbeidscompetenties aan. Er zal ook sterk ingezet worden op de begeleiding van de jongeren.

Duaal leren interessant voor werkgever én scholier

Bij werkgevers in de bouw is een groeiende bewustwording van het nut van dit systeem. Het is zaak nu voldoende leerplaatsen te voorzien en dit in verhouding tot het totale personeelsbestand.

Via duaal leren is de kans op een vlotte doorstroming naar de sector groot. Wie een jongere via werkplekleren in zijn bedrijf haalt, merkt meteen wat hij in zijn mars heeft, los van diploma of getuigschrift. En voor scholieren is de combinatie werken en leren interessant omdat ze op die manier belangrijke praktijkervaring opdoen en via die weg een grotere kans maken op een vaste job.

Bouwunie werkt actief mee aan ‘duaal leren’

Bouwunie is nauw betrokken bij de verdere uitbouw van het duale systeem en zal nauwlettend toekijken dat het traject eenvoudig en aantrekkelijk is en geen extra administratieve rompslomp meebrengt voor de werkgever, de alternering school-werkplek op jaarbasis wordt bekekenen en niet meer per week, er een optimale wisselwerking is tussen opleiding en tewerkstelling en een betere afstemming is op de bouwrealiteit tijdens de opleiding. “Het is van belang dat de bouwsector mee aan het stuur zit bij de uitwerking van het project ‘duaal leren’, zegt Jean-Pierre Waeytens, als geen ander weet de sector welke praktijkgerichte vaardigheden nodig zijn en hoe die best aangeleerd kunnen worden”.

Bouwunie kijkt uit naar de resultaten van de proeftuinen die van start gaan. Via sectorale partnerschappen en met Syntra als regisseur wil Bouwunie een netwerk van kwantitatieve en kwalitatieve leerwerkplekken realiseren.

aantal bouwleerlingen

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo