Nieuwbouw

5 tips voor een veilige werkomgeving

5 tips voor een veilige werkomgeving
Hoe het ook met de economie gaat, iedere dag zijn er miljoenen mensen aan het werk. Nu het met de economie weer beter gaat, neemt dat aantal alleen maar toe. Door de hoeveelheid werk, kan de werkdruk ook nog eens behoorlijk toenemen. Maar een veilige werkomgeving moet belangrijker zijn dan een opdracht die op tijd wordt afgerond. Om een veilige werkomgeving te creëren zijn de onderstaande vijf tips belangrijk.

Tip 1: Bewust zijn van de risico’s

Een veilige werkomgeving begint met het inschatten van de risico’s. Als verantwoordelijke van bijvoorbeeld een bouwplaats, moet je bezig zijn om veiligheidsrisico's te vinden. Vervolgens moet je er zoveel mogelijk elimineren. Alles wat je niet kunt voorkomen moet bekend zijn bij iedereen die er bij in de buurt komt. Zorg er met elkaar voor dat je je bewust bent van de risico’s. Wees niet bang om iets te zeggen. Veiligheid is in ieders belang.

Tip 2: Onveilige omgeving afzetten

Met name bouwplaatsen hebben vaak te maken met de omgeving. Belangstellenden of toekomstige eigenaren/bewoners komen graag het terrein op. Over het algemeen wordt er daarom een bouwhek geplaatst. Met een toegang waarop toezicht te houden is. Als je zelf werkzaam bent op het terrein geldt ook dat je een onveilige situatie moet markeren en indien mogelijk afzetten. Ga je een gat graven, of de-monteer je een deel van een valbeveiliging? Dan moet je dit risico wel aangeven.

Tip 3: Meten van gevaarlijke stoffen

Op veel bouwplaatsen komen allerlei stoffen vrij. Het gaat vaak om stof van het bewerken van hout, steen of beton. Kijk eens bij Boels Geo en Safety voor apparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Zeker tijdens bepaalde werkzaamheden waar veel stof vrijkomt. Door te meten weet je of er maatregelen genomen moeten worden. Wellicht moeten er bij bepaalde werkzaamheden mensen even op een afstand gehouden worden.

Tip 4: Gebruik PBM’s

Iedere opdrachtgever is verantwoordelijk dat het uitvoerende personeel over Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikt. Met name een bouwhelm en gehoorbescherming zijn belangrijk. Voor werkzaamheden die je zelf uitvoert is een veiligheidsbril of gelaatsbescherming vaak nodig. Daarnaast zijn veiligheidsschoenen verplicht. Inmiddels moet vrijwel iedereen overal ook een reflecterend hesje gedragen. Zo is iedereen ook goed zichtbaar.

Tip 5: Een veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving is belangrijk. Voor de mensen die werkzaam zijn, en passanten. Of deze nu wel of niet aanwezig mogen zijn. Bespreek onveilige situaties met elkaar. Het is prima om stoer te doen, maar veiligheid gaat iedereen aan. Neem dan ook geen onnodige risico’s. Spreek elkaar ook aan als er niet veilig wordt gewerkt.

Een veilige werkomgeving begint dus ook bij jezelf. Beoordeel de risico’s en bespreek ze met elkaar. Onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen en anders markeren. En gebruik je PBM’s, ze zijn er niet voor niets.

Ook interessant