Nieuwbouw

1 jaar aansprakelijkheidsverzekering aannemers: wie wordt er beter van?

1 jaar aansprakelijkheidsverzekering aannemers: wie wordt er beter van?
Tot een jaar geleden waren enkel architecten verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Sinds 1 juli 2018 geldt die verplichting ook voor aannemers. Het gaat meer specifiek om de verzekering van hun tienjarige aansprakelijkheid m.b.t. de “gesloten ruwbouw”. De verzekering slaat dus enkel op problemen met de stabiliteit, de stevigheid en de wind- en waterdichtheid voor een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken door de klant. En enkel voor de bouw of de renovatie van woningen of appartementen waarbij het verplicht is om een beroep te doen op een architect.

Het toepassingsgebied is dus beperkt en dat is sinds vorige week ook verduidelijkt in een wet (publicatie Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019). Bouwunie heeft daar hard voor gestreden.

Is de (ver)bouwer nu beter af?

Volgens de bouwbedrijven niet echt. 85% van de aannemers die hiermee te maken hebben, denken dat de verzekering maar weinig zal moeten of kunnen tussenkomen. Dat blijkt uit een enquête van Bouwunie bij haar leden-aannemers. De administratieve last voor de aannemer is wel groot, zegt 41%. En de (ver)bouwer moet voor zijn project meer betalen dan voorheen. Soms zelfs té veel omdat heel wat projecten dubbel verzekerd zijn. Zowel de hoofdaannemer als de onderaannemers sluiten immers een verzekering af. Vaak gaat het om jaar- of combipolissen en die dekken alle projecten van de aannemer. “De klant betaalt dus twee keer voor eenzelfde dekking. Om dat te vermijden moet in de verzekering een tijdelijke opting-out-mogelijkheid komen, met prijsvermindering. Te activeren door de onderaannemer wanneer de hoofdaannemer al wettelijk verplicht is om het bouwwerk te verzekeren”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Wie controleert of een aannemer zijn verzekeringsplicht nakomt?

Daarnaast is het voor Bouwunie belangrijk dat de klant en de architect effectief controleren of de aannemer een verzekering heeft, en dan ook alleen in zee gaan met wie verzekerd is. Dat is nu nog niet altijd het geval. Uit de Bouwunie-enquête blijkt dat het verzekeringsattest maar werd opgevraagd bij 60% van de aannemers waarop dit al van toepassing was. Dit is van belang om oneerlijke concurrentie en miserie achteraf uit te sluiten, besluit Bouwunie.

Ook interessant