Nieuwbouw

Verplichte verzekering aannemers vanaf 1 juli 2018

Vanaf juli volgend jaar zullen aannemers verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid moeten verzekeren. De wet die deze verplichting invoert, is op 9 juni jl. verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het toepassingsgebied van de verplichte verzekering is beperkt. Het moet gaan om werken aan woningen of appartementen waar het verplicht is om een beroep te doen op een architect. En de verzekering slaat enkel op schadegevallen aan de gesloten ruwbouw door gebreken die onder de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer vallen. Het gaat dus om problemen met de stabiliteit, de stevigheid en waterdichtheid van de woning. Voor andere werken geldt de verzekeringsplicht niet.
Voor verdere en concrete details is het nog even wachten. Zo moeten de verzekeraars nog laten weten welke verzekeringsproducten ze op de markt brengen en hoeveel dit gaat kosten.

Ondanks de betrokkenheid bij de totstandkoming is Bouwunie niet echt gelukkig met de verplichte verzekering. De consument wil uiteraard een goede bescherming, maar die moet ook betaalbaar zijn. De verplichte verzekering zal de kostprijs voor het bouwen of grondig renoveren van een woning sowieso doen stijgen.

Het doel van de verplichte verzekering is de discriminatie met de al bestaande verzekeringsplicht van architecten wegnemen. Vanaf juli 2018 zullen álle dienstverleners in de bouwsector, dus ook aannemers, een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten aangaan.

Bouwunie apprecieert dat de toepassing van de verplichte verzekering beperkt blijft tot de gesloten ruwbouw van een woning, nieuwbouw of renovatie, met verplichte tussenkomst van een architect. De verplichte verzekering blijft ook beperkt tot hetgeen onder de 10-jarige aansprakelijkheid valt en dus betrekking heeft op de stabiliteit en de stevigheid van de woning en op waterdichtheidsproblemen die deze in het gedrang kunnen brengen. Voor een periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken door de klant.

Bouwunie blijft het wel betreuren dat de regering toch voor een verplichte verzekering voor aannemers kiest. De consument is geïnteresseerd in een goede maar ook betaalbare bescherming. De verplichte verzekering zal de prijs voor het (ver)bouwen van een woning doen stijgen. Bouwunie hoopt dan ook dat de kostprijs ervan binnen de perken blijft.

Een wettelijke verplichting zonder controle kan niet! Bouwunie vindt het belangrijk dat de opdrachtgever/klant en de architect effectief controleren of de aannemer een verzekeringsattest heeft en dus enkel in zee gaan met een aannemer die verzekerd is.
De wet legt de aannemer de verplichting op om het verzekeringsattest te bezorgen aan de klant, aan de architect en aan de RSZ in het kader van de werfmeldingsplicht. De wet verplicht de klant dit verzekeringsattest aan de bank te bezorgen indien hij of zij voor de werken een lening heeft afgesloten. Bij verkoop moet ook de notaris ervoor zorgen dat de koper het verzekeringsattest krijgt.

Ook interessant